Studie: Když práce nešlechtí

Studie v první části předkládá orientační mapu dílčích bolavých míst práce v soudobých podmínkách České republiky. Popisuje postavení ČR v mezinárodní dělbě práce a z něj vyplývající orientaci hospodářství na „levnou práci“, s níž je spojen fenomén pracující chudoby. Dále popisuje problémy, které s sebou nese současné zajištění sociální podpory a agendy zaměstnanosti a shrnuje stav právní a institucionální ochrany zaměstnanců, specificky se věnuje možnostem vyjednávání v dodavatelských vztazích s živnostníky.

V druhé části se pak podrobněji věnuje dlouhodobému problému nerovnosti v odměňování mužů a žen.

V poslední části studie s větším odstupem popisuje množství negativních dopadů současného pojetí práce a přináší řadu návrhů a příkladů politik, které se snaží práci uchopit kvalitněji s ohledem na potřeby lidí i na planetární limity.

#Sodvahou

Když práce nešlechtí, NaZemi, 2022