Nové klimatické vzdělávací metodiky ke stažení

Přinášíme nové vzdělávací metodiky krátkého formátu pro využití ve školách i mimo ně.

V posledním roce jsme promýšleli a testovali, jakým způsobem otevírat ve třídách témata točící se kolem změny klimatu. A protože jsou naše vzdělávací programy, které nabízíme, často i 4 hodinové, rozhodli jsme se nové lekce vměstnat do kratšího času, třeba do 45 minut, které ohraničují současnou běžnou vyučovací hodinu. Koukněte na ni v metodice Svět nerovných možností. Jak jsme se podle vás s tímto limitem popasovali?
Dalšími lekcemi otevíráme témata Jak transformovat automobilovou dopravu Gender a klimatická změna, ty obsahují dvě lekce, které je možné realizovat v rámci dvou 45 minutových hodin. Jako poslední lekci nabízíme Klimatické bingo, která nás na 90 minut vtáhne do příběhů lidí, kteří jsou blízce spojení se změnou klimatu (ať už pociťují její dopady, nebo jsou blízko možností změny).
Přejeme živé a podnětné diskuze do tříd i mimo ně!
Vznik metodických materiálů byl financován Ministerstvem životního prostředí z výzvy na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.