Studie: Minimální důstojná mzda CCC 2022

Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti. (Všeobecná deklarace lidských práv)

Koncepce přeshraniční minimální důstojné mzdy má za cíl zintenzivnit aktuální snahy o důstojnou mzdu a podpořit vliv odborů při vyjednávání. Cílem je zajistit dělníkům ve střední, východní a jihovýchodní Evropě slušné životní podmínky a důstojnost.

Minimální důstojná mzda CCC 2022