Kurz Kritické myšlení v globálních tématech 2023/24

Konstruktivistické vzdělávání pro současný svět

V září 2023 spouštíme další běh dlouhodobého akreditovaného kurzu Kritické myšlení v globálních tématech (80 hod). Setkání se budou konat v těchto termínech: 19. 9., 18. 10., 28. 11., 14. 12., 8. 1., 14. 2., 12. 3., 8. 4. a 9. 5.

Kapacita kurzu je v současné chvíli naplněna. Pokud chcete být zařazeni mezi náhradníky a náhradnice pro případ, že se někdo na poslední chvíli odhlásí, vyplňte přihlašovací formulář.

Lektorky: Eliška Hanzlová a Anna Hubáčková

Kurz je akreditován MŠMT.

Kurz ohledává, jak rozvíjet nezávislé myšlení studujících v propojeném a křehkém světě. Sleduje dvě linie: pedagogickou a tematickou.

V rámci první se v průběhu kurzu podrobně seznámíte a prakticky procvičíte plánování a tvorbu lekcí dle principů konstruktivistické pedagogiky, získáte kompetence k řízení různých typů diskuzí, prožijete modelové lekce v pozici účastníků. Na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnete vlastní vzdělavatelskou praxi. Prakticky si osvojíte třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. 

Druhou, obsahovou, linii kurzu tvoří komplexní témata globálního a občanského vzdělávání (např. nerovnosti, společenské konflikty, předsudky, práce, občanská odpovědnost) a role aktuálních globálních témat ve vzdělávání jako takovém. Kriticky nahlédneme příčiny a systémové rozměry těchto témat a prozkoumáme východiska, skrze která nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím. Kurz zkoumá roli vzdělávajících, proměnu přístupu ke studujícím, kriticky nahlíží předpoklady, které jako vzdělavatelé máme (o studujících i o světě).

Smysluplná spolupráce a vlastní učení v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a očekáváme aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 23 500 Kč (sponzorská – umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazení standardního úč. poplatku), 19 500 Kč (standardní), 15 500 Kč (zlevněná – pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz osm metodických příruček, studijní materiály, občerstvení.

Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý – ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší sponzorskou cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií. V takovém případě se nám prosím pro domluvu ozvěte individuálně emailem.

Zkušenosti absolventek a absolventů:

Zuzana Matějková, učitelka biologie na 2. stupni ZŠ a gymnáziu: Kurz bych doporučila každému, kdo má chuť rozvíjet u dětí i dospělých přemýšlení do hloubky a nechce to dělat metodou pokus-omyl. Já sama jsem před kurzem měla vágní představu o tom, že chci své žáky učit přemýšlet o komplexnějších tématech i v přírodovědných předmětech, které vedu. Kurz mi dal jednak návody a inspirace jak na to a také mě “donutil” přejít od myšlenky k činu. Doporučila bych ho obzvláště těm, kdo mají alespoň krátkou pedagogickou či lektorskou praxi.“

Martin Pietraszek, ředitel Expediční střední ScioŠkoly:Kurz KM&GT jsem pozitivně hodnotil v průběhu i těsně po jeho absolvování. Pro mě osobně byl úžasnou vstupenkou do světa pedagogiky, která má smysl a hluboký přesah. K materiálům se stále zpětně vracím a využívám je ve své každodenní praxi, ve škole i mimo ní. S odstupem času navíc uznávám, že byl vlastně tím nejlepším, co jsem na poli pedagogického vzdělávání absolvoval. A to je vlastně i lehce smutné, protože já teprve poté vystudoval pedagogickou fakultu, kde přidaná hodnota získaného není ani setinová. Proto tento kurz doporučuji všem, kteří se chtějí profesně i osobnostně posunout. Kdekoliv se objeví značka NaZemi, vím, že se něco nového dozvím.“

Hanna Baradzina, vzdělavatelka na volné noze:Zapomeňte na svoje původní očekávání a otevřete se prozkoumání a promyšlení svých pedagogických předpokladů. Jako cibule, vrstva za vrstvou, se mi otevíral svět kritického myšlení na cestě ke kritické gramotnosti. Společně jsme vylisovali šťávu z přístupů a principů, přidali jsme kvasnice metod a vzniklo z toho víno. Nechat ho uzrát, a pak vychutnat už je na každém z nás.“

Libor Soukup, Sluňákov:Pracuji jako lektor v ekologické vzdělávací organizaci a na kurz kritického myšlení jsem se přihlásil v rámci svého zaměstnání. Už po první lekci jsem si ale uvědomil, že kurz je postaven tak, aby z něj člověk mohl čerpat nejen v zaměstnání, ale taky ve svém osobním životě. Na kurzu se pracuje s kompetencemi, což mi je jako dlouholetému skautskému vedoucímu blízké, a přišlo mi cenné mít díky nim možnost přemýšlet nad osobním rozvojem. A samozřejmě jsem se neubránil nutkání něco z kurzu vyzkoušet i v oddíle, což bylo v době covidu nejlepší rozhodnutí, protože kontakt s jinými dětmi a mladými jsem neměl. Jednu celou lekci jsem vyzkoušel na schůzce skautů, nějaké aktivity jsem uskutečnil na oddílové radě a pár věcí jsme si vyzkoušeli i online. Zde ještě musím smeknout před lektorkami – jejich flexibilita přesunu do online prostředí se zachováním profesionality je úžasná a inspirující. Na kurzu jsem se cítil dobře, protože jejich přístup k účastníkům i samotnému vzdělávacímu procesu byl příjemný.“

Marcela Horáčková, pedagožka na 2.stupni ZŠ:Kurz kritického myšlení a globálních témat jsem absolvovala ve svém třetím roce učení na základních školách. Měla jsem už nějaké zkušenosti s učením a zároveň velký dojem, že bych se chtěla posunout někam dál v didaktice. Kurz mi dal velký prostor pro formulaci svého pedagogického pojetí, nabídl mi prostor pro ujasnění si, jak chci učit a proč. Lektoři byli velcí profíci, od kterých jsem se učila pokládat otázky, vést diskuse, přístup ke studentům. Mohla jsem na vlastní kůži zažít to, co jsem předtím jen četla. Naučila jsem se stanovovat smysluplné cíle hodin, zapojovat metody či aktivity tak, aby smysluplně naplňovaly a obohacovaly cíl hodiny a nebyly jen aktivitou pro aktivitu. Udělala jsem si jasnější obraz o tom, co znamená metoda EUR. Každá lekce byla nejen v EUR vedena, ale na závěr bylo vždy dost času, abychom mohli diskutovat o využití jednotlivých aktivit a o struktuře celé lekce. Tento kurz určitě stojí za to absolvovat, jednoznačně je to nejlepší kurz za mou pedagogickou praxi.“

Lucie Jindrová, učitelka na 1. stupni ZŠ, skautská vzdělavatelka:

„Nečekej návody, ale paletu možností.

Nečekej odpovědi, ale spoustu otázek.

Nečekej fakta, ale bohatství ze sdílení.

Nečekej proměnu v dokonalého učitele, ale změnu svého uvažování.“

Informace

Cílová skupina: učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky

19. 09. 2023–9. 05. 2024

Kapacita: 16

Časová dotace: 80 hodin (9 celodenních setkání a průběžná práce)

Cena pro jednotlivce: 23 500 Kč (sponzorská cena), 19 500 Kč (standardní cena), 15 500 Kč (zlevněná cena)

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

místo pro vložení kódu newsletteru