Kurz Kritické myšlení v globálních tématech 2024/25

V září otevíráme 13. ročník dlouhodobého kurzu Kritické myšlení v globálních tématech. Tradičně v Brně a nově i v Praze!

Metodický kurz pro vzdělavatele 21. století

Přihlašování je stále otevřeno.

V tomto celoročním metodickém kurzu pro vzdělavatele budeme hledat cestu, jak se vypořádat s otázkou, co má smysl učit a jakým způsobem. Kriticky nahlédneme příčiny a systémové rozměry aktuálních globálních témat a prozkoumáme východiska, skrze která nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím. Zažijete modelové lekce o aktuálních globálních tématech z pozice účastnické a metodickou analýzu pohledem vzdělávajících. Prozkoumáte vlastní pedagogické předpoklady a vztah ke studujícím. V průběhu kurzu si prakticky procvičíte plánování a tvorbu lekcí dle principů konstruktivistické pedagogiky.

Z čeho se kurz skládá?

  • 9 společných celodenních setkání,
  • individuální příprava mezi setkáními, kterou využijeme vždy na dalším setkání,
  • tvorba 2 vlastních lekcí a online sdílení z jejich realizace, kde dostanete zpětnou vazbu od lektorujících i ostatních účastníků.

Více informací o kurzu s konkrétními daty setkání najdete v Příručce s přihlašovacími informacemi

Pro koho je kurz určený?

Pro současné i budoucí vzdělavatele z prostředí formálního i neformálního vzdělávání:

  • pedagogy a pedagožky na všech stupních vzdělávání (ZŠ, SŠ, gymnázia, VOŠ, VŠ…),
  • lektorky a lektory, metodiky a metodičky ze vzdělávacích organizací a institucí různého zaměření,
  • studenty a studentky pedagogických oborů.

Vítáme všechny, kteří mají chuť se aktivně zapojit do programu v průběhu celého školního roku, zkoumat a rozvíjet svoji pedagogickou praxi. Kurz je postaven na učení se ze zkušenosti a reflexi vlastní práce, proto je vhodný pro lidi, kteří již mají alespoň krátkou pedagogickou či lektorskou praxi.

Informace

září 2024 - květen 2025

místo pro vložení kódu newsletteru