Jarní kurzy NaZemi pro vyučující

1. – 3. 3.  KRITICKÉ MYŠLENÍ V GLOBÁLNÍCH TÉMATECH – 24 HODIN

Je pro vás celoroční kurz velká časová investice. Třídenní kurz s Martinou Holkovou nabízí důstojný čas pro osahání metod kritického myšlení, které nabízejí cestu jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa.

4. 3. – 5. 3. VEDENÍ DISKUZÍ v NaNebi

Cílem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností pro řízení diskuze ve vzdělávacím procesu tak, aby diskuze směřovala ke zkoumání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících.

9. 4. PRÁCE S KONTROVERZNÍMI TÉMATY

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se lze věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí, a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu.

Máte-li zájem o témata seminářů, které nejsou aktuálně vypsané, můžete si je pro svou skupinu (sborovnu, lektorský tým,…) objednat na zakázku. Pro informace a kalkulaci se obraťte na vzdelavani@nazemi.cz.