Kritické myšlení v globálních tématech – 24 hodin

Metody kritického myšlení nabízejí cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa.

Časy setkání: každý den od 8:00 do 15:00

Co vás v kurzu čeká?

  • Zefektivníte plánování hodin, formulování cílů, sběr důkazů o učení, dávání zpětné vazby.
  • Prožijete si několik lekci vystavěných na modelu E-U-R a vyzkoušíte si na vlastní kůži rozmanité metody aktivního učení (např. I.N.S.E.R.T., podvojný deník, skládankové učení, čtení s předvídáním, T-graf, pětilístek, alfabox, pohyblivá debata, diamant, volné psaní, V-CH-D, třífázový rozhovor).
  • Porozumíte lépe principům, tématům a kompetencím globálního vzdělávání a odejdete s tipy na zdroje a materiály.
  • Na konci kurzu si stanovíte možné směry svého dalšího profesního rozvoje v oblasti kritického myšlení či globálních témat.

LEKTORKA:

Kurzem vás provede Martina Holková (roz. Pavlíčková), která od roku 2006 působí v organizaci NaZemi, kde se věnuje především podpoře učitelů v oblasti globálního vzdělávání. Podílela se mj. na tvorbě e-learningového kurzu a různých metodik pro učitele o globálních tématech. Vede kurzy na Pedagogické fakultě MU a v roce 2023 působila jako mentorka provázejících učitelů gymnázií. Aktuálně se zaměřuje na téma rozvoje měkkých dovedností ve výuce. Od roku 2019 do 2023 působila na 2. stupni ZŠ.

V případě dalších dotazů pište na martina.holkova@nazemi.cz

Informace

Cílová skupina: pro učitele 2. st., SŠ, gymnázií, pro lektory a metodiky ze vzdělávacích organizací

1. 03. 2024–3. 03. 2024

Kapacita: 18

Časová dotace: 24

Cena pro jednotlivce: 4400

Místo konání: NaZemi - Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

místo pro vložení kódu newsletteru