Sebeřízení

V NaZemi hledáme cesty pro takové fungování,

 • ve kterém je nám dobře, umožňuje nám růst, učit se a měnit svět kolem nás,
 • které umožní zapojení každého, kdo chce přispět, a to s ohledem na jeho kapacity,
 • kde jsou naplňovány naše potřeby, namísto toho, aby docházelo k jejich ohrožování,
 • ve kterém není uplatňována moc jedněch nad druhými, ale moc společná,
 • které nám umožní pružně reagovat na měnící se svět kolem a hledat nejlepší cesty k naplňování našich cílů.

Naše fungování stavíme na principech sebeřízení a svou zkušenost neváháme šířit dál.

Pomáháme nastavovat sebeřízení v organizacích:

 • věnujeme se dlouhodobému provázení skupin při přechodu na sebeřídící či méně hierarchické formy fungování,
 • provázíme formulováním záměru, vyjasňováním struktury organizace a nastavováním procesů pro společné fungování,
 • pomáháme s vytvářením systémů rozhodování,
 • systémů zpětné vazby,
 • systémů řešení konfliktů,
 • realizujeme workshopy sebeřízení pro kolektivy,
 • pořádáme otevřené workshopy sebeřízení,
 • založili jsme S-dílnu sebeřízení – podpůrnou skupinu pro kolektivy usilující o sebeřízení.

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám!

facilitace@nazemi.cz | info@nazemi.cz

 

Přečtěte si více o facilitaci a naší podpoře organizací.