Vzdělávací programy

Svět konfliktů – Vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ

Program se zabývá fenoménem konfliktů v našich životech. V jednotlivých blocích se postupně rozkrývají různé roviny konfliktů – od osobní a mezilidské až po rovinu společenskou a globální. Tematické bloky obsahují základní teorii, a zejména cvičení, ve kterých si cílová skupina projde obsah zážitkovou formou. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. K realizaci lze vybrat jen jeden blok, nebo přijmout námi nabízenou dramaturgii jako celek. Tento vzdělávací kurz jistě neodstraní konflikty z našich životů, ale má ambice obohatit náš přístup k jejich řešení.

Více…

Konflikty kolem nás – Vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání

Program nabízí pohled na konflikt jako přirozenou součást života a příležitost k učení. Staví na nenásilném řešení konfliktů a tzv. restorativním přístupu, který vnímá jako rámec pro budování vztahů založených na demokratických hodnotách nejen ve školních komunitách. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší své dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. Program rovněž zkoumá souvislosti mezi projevy předsudečných postojů či jednání a růstem nevraživosti mezi různými skupinami ve společnosti. Účastníci a účastnice porozumějí, jak se společnost může posunout k otevřenému násilí a jakou roli ve společenských konfliktech sehrávají média.

Více…

Orientace v konfliktech – Vzdělávací program pro gymnázia

Program nabízí pohled na konflikt jako přirozenou součást života a příležitost k učení. Staví na nenásilném řešení konfliktů a tzv. restorativním přístupu, který vnímá jako rámec pro budování vztahů založených na demokratických hodnotách nejen ve školních komunitách. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší své dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. Program rovněž zkoumá ozbrojené konflikty jako jeden z hlavních problémů dnešního světa. Účastníci a účastnice porozumějí vztahu ozbrojených konfliktů s globálními problémy současnosti a prozkoumají, jakou roli hrají média v našem vnímání těchto konfliktů.

Více…

Konflikt jako příležitost k učení – Vzdělávací program pro pedagogy a pedagožky

Tento vzdělávací program podrobně zpracovává téma konfliktů a nabízí ucelenou metodiku pro cílovou skupinu vzdělavatelů. Program je rozdělen do dvou celodenních setkání. První část zkoumá, jak se na konflikty díváme a jak se stavíme ke svým osobním konfliktům. Pracuje s potřebami, mapou hodnot, lektorskými rolemi a tématem zasahování do konfliktů z pozice třetí strany. Druhá část propojuje globální konflikty s obecnějšími tématy uplatnitelnými v každodenním životě mladých lidí. Zaměřuje se na restorativní spravedlnost, vytváření kultury řešení konfliktů a představuje případové studie ze světa. Mezi oběma bloky je zařazena příprava ve formě práce s texty o mezinárodních konfliktech.

Více..

Program je primárně určen pro pedagogy a pedagožky 2. stupně základních škol a středních škol, sekundárně pro pedagogy vysokých a vyšších odborných škol, mateřských škol, lektory a lektorky neformálního vzdělávání (zájmové kroužky, skautské oddíly apod.).