Záznam konference Učím pro změnu: komplexní rozvíjející hodnocení

Přinášíme záznam z konference Lipky a NaZemi zaměřené na podporu formativního hodnocení.

Konference završila tříletý projekt Lipky a NaZemi zaměřený na podporu vyučujících z 8 škol v Jihomoravském a Olomouckém kraji v zavádění formativního hodnocení. Proběhla v pátek 5. 11. v Brně na pracovišti Lipky Kamenná naživo pro vyučující zapojené do projektu a současně byla vysílána online. Program byl pojat zejména jako sdílení z praxe, vyučující zapojení do projektu vyprávěli o vlastní zkušenosti s prohlubováním práce se složkami hodnocení jako je práce s cíli, zpětná vazba nebo nastavování kritérií. Vše pak odborně rámovala garantka projektu Jana Kratochvílová z Pedagogické fakulty MU. V opdolední části proběhla také panelová diskuze, které se účastnila také zástupkyně ČSI a realizátoři dalších projektů zaměřených na dpodporu formativního hodnocení ve školách.

Záznam celé konference najdete zde.