Začali jsme spolupracovat se skauty

Ve spolupráci s Katedrou rozvojových studií UP a několika neziskovými organizacemi realizujeme projekt Skauti pro rozvoj, který pomůže skautům s promítáním témat globálního rozvojového vzdělávání do programu skautských oddílů. 

„Program s hloubkou, uceleným tématem, smyslem, který byl dokonce zábavný.“ Tak hodnotil Dan, brněnský vedoucí oddílu skautů první víkend vzdělávacího kurzu, který je v rámci projektu pořádán. Patnáct skautských vedoucích, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi přímo ve skautských oddílech, se na začátku léta poprvé potkalo na prvním ze tří víkendových setkání.

Celý víkend byl nabitý jak přednáškami, tak podnětnými diskuzemi. Značnou část poznatků ale účastníci kurzu získali i prostřednictvím simulačních her. Cíle víkendu byly jasné. Předat co nejvíce informací o globálním rozvojovém vzdělávání, co nejvíce pro související témata účastníky nadchnout. Na dalších dvou víkendových pokračováních, které jsou pro účastníky připraveny na září a listopad, se budeme pokoušet naučit vedoucí s tématem co nejlépe pracovat přímo v oddílech.

„Víkend v zásadě předčil má očekávání, hlavně z hlediska informačního a odborného. Těším se, že se znovu uvidíme, více poznáme,“ hodnotí víkend další z účastníků, Dáša (vedoucí z Prahy).

Nástroje pro skautské oddíly

Projekt Skauti pro rozvoj však kromě vzdělávacího kurzu počítá i s dalšími výstupy, které budou moci použít všechny skautské oddíly. Vznikne například databáze aktivit a tematických her a bude tedy existovat místo, kam budou moci vedoucí sáhnout v případě, že budou chtít dětem přiblížit například problematiku chudoby, nebo třeba cestu, jakou se dostávají potraviny na náš stůl.

Ve fázi připomínkování se nachází takzvaný Globální audit oddílu. Nástroj, který pomůže oddílům při sebehodnocení vlastní „globální stopy“. Globální audit provede oddíly například diskusí nad vlastní hospodárností, otevřeností oddílu dětem se slabším sociálním zázemím, nastolí otázky etického financování, nebo přivede oddíl k zamyšlení, zda nevyužívá ve svých celotáborových hrách nějakých společenských stereotypů.

„Audit je dobrovolný nástroj. Samozřejmě do sebehodnocení nikoho nutit nechceme. Nabízíme pomoc těm oddílům, které mají zájem se v dané oblasti posunout. Náš úkol bude skauty o této možnosti informovat a k práci s tématy globálního rozvojového vzdělávání je patřičně motivovat.“ komentuje Michal Malík, který se na realizaci projektu podílí.

Skauting je celosvětové hnutí, které spojuje lidi většiny zemí světa ze všech kontinentů. Hnutí má po celém světě na čtyřicet milionů členů a v samotné České republice je skautů dnes přes padesát tisíc. Myšlenka skautského hnutí je ve své podstatě prostá. „Zlepšovat svět prostřednictvím výchovy mladých lidí“.

Projekt Skauti pro rozvoj je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.