Vzdělávání je politické: jak se mohou studující organizovat, aby univerzity sloužily lidem i planetě

Přihlas se na víkendový seminář, který proběhne 9.–12. května 2024 v Předklášteří u Tišnova. Ve spolupráci s mezinárodní sítí akademických a studentských odbornic a odborníků z Rethinking Economics na semináři budeme diskutovat praktické zkušenosti, jak se zasazovat o změnu univerzitních osnov tak, aby důkladně reflektovaly současné hluboké společenské a environmentální problémy.

Náš svět se ocitá v spleti krizí. Hrozba klimatického kolapsu, rychle se prohlubující společenské nerovnosti nebo zhoršující se duševní zdraví. Ze zahraničních výzkumů vyplývá (a české zatím nemáme), že až 70 % vysokoškolských studujících se chce učit o udržitelnosti více. Vedení univerzit na tyto poptávky ale málokdy reagují uspokojivě. 

Ze zahraničních zkušeností víme, že na proměnu vzdělávání je často potřeba organizace zespodu. V různých zemích existují studentská hnutí, která na univerzitách formulují a prosazují konkrétní požadavky. Touto cestou dosahují přizpůsobení vzdělávacích osnov krizím a výzvám skutečně relevantním pro naši generaci.

V Česku širší studentské hnutí, které by požadovalo proměnu univerzitního vzdělávání, zatím chybí. I proto jsme pozvali zkušené organizátory a organizátorky ze studentské sítě Rethinking Economics, kteří prosazují proměnu kurikul po celém světě, aby s námi sdíleli jejich zkušenosti a předali know-how, které může pomoci vzniku podobného hnutí i v Česku.

Struktura semináře

Na výjezdu budeme praktikovat decentralizovaný způsob sebeorganizace skrze model SWARM, se kterým mají lektorující z Rethinking Economics skvělé zkušenosti.

Účastí na semináři získáš: 

  • hlubší porozumění tomu, jak současná podoba vysokoškolského vzdělávání prohlubuje současné krize;
  • znalosti a schopnosti pro tvorbu kampaní, díky kterým se daří měnit univerzitní osnovy;
  • inspirativní příklady prosazených změn na univerzitní půdě v zahraničí;
  • prostor s dalšími aktivními studujícími formulovat možné kroky k vzniku podobného hnutí v Česku.

Kdo jsou Rethinking Economics?

Rethinking Economics (RE) je celosvětová síť studentstva a organizátorstva, kteří usilují o nový způsob výuky a praktikování ekonomie tak, aby nám skutečně pomohla vypořádat se s vážnými výzvami, kterým dnes všichni čelíme, jakými jsou například kolaps klimatu či nesouměřitelné nerovnosti. Kromě zasazování se o proměnu výuky ekonomie mají také velké zkušenosti s organizováním, kampaněmi a budováním hnutí, které je otevřené, pluralitní, intersekcionální a stojící na demokratických a vědeckých základech. Po celém světě je už více než sto místních skupin, které dohromady tvoří síť Rethinking Economics.

Programem budou provázet

Taïs Real
Taïs působí v Německu a nastoupila do Rethinking Economics International v březnu roku 2021 jako koordinátorka členstva. K ekonomii ji přivedla touha porozumět politikám úsporných opatření, které doprovázely krizi eurové měny. Velkou podporu a motivaci našla v místních skupinách RE v Glasgow a Göttingenu, kterých se účastnila během svého magisterského studia v rámci programu Erasmus v oboru Global Markets and Local Creativities. Nyní tuto podporu pluralitně smýšlející komunitě vrací tím, že podporuje a propojuje nové i stávající místní skupiny v celosvětové síti RE pro dosažení udržitelného růstu. Má zkušenosti s horizontálním organizováním v rámci aktivismu v oblastech plýtvání potravinami a vývoje open-source softwaru. V případě potřeby je možné se na ni obrátit v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a portugalštině.

Ross Cathcart
Ross je na pozici vedoucího pro místní komunikaci a události od května roku 2018. Ve své předchozí práci se zaměřoval na decentralizaci městských regionů a nadále se věnuje aktivismu v oblasti bytové politiky. Řešení strukturálních nerovností a zhoršování životního prostředí musí podle něj začít lepším pochopením ekonomie ve školních lavicích a potažmo v celé společnosti. Vede události, které pořádá Rethinking Economics International a poskytuje podporu akcím a kampaním pro místní skupiny v síti RE.

Praktické informace

Seminář začíná ve čtvrtek 9. 5. v 17:00 a končí nedělním obědem 12. 5. v NaNebi v obci Předklášteří.

Přihlášku můžeš vyplnit v tomto formuláři, uzávěrka na přihlášky je 19. dubna. Setkání bude v angličtině. Kapacita semináře je omezena na 25 lidí, výběr proběhne na základě vyplněných přihlašovacích formulářů. Ve formuláři prosím vyplň svou úroveň angličtiny, abychom v případě potřeby zajistili překlad.

Facebookovou událost najdeš tady.

Máš jakékoliv dotazy k této události? Napiš nám na info@nazemi.cz

Účast na semináři, ubytování i jídlo je zdarma, seminář totiž vzniká ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.