Výzkum: Při výrobě kůže a obuvi v Turecku dochází k porušování pracovních práv

Z rozhovorů s dělníky a dělnicemi v tureckých koželužnách a továrnách na výrobu obuvi vyplynulo, že pracují ve zdraví ohrožujících podmínkách za velmi nízkou mzdu. Pracují 12 hodin denně šest dní v týdnu, což je více než dovoluje tamní právo. V obdobích, kdy je potřeba dokončit zakázku, jsou nuceni pracovat hodin i více. Alarmující je také nárůst neformálního zaměstnávání a diskriminace odborářů a odborářek. Při výrobě kůže je jedním z největších problémů intenzivní používání chemických látek, které mají zničující vliv na zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň. 

Zaměstnanci pracují s chemickými látkami, jako jsou rozpouštědla, činidla k opalování nebo látky používané k ochraně kůže, bez odpovídající ochrany. Mají problémy s dýcháním, poškozené oči nebo kůži. Existuje zde také riziko onemocnění rakovinou. Práce v neustále vlhkých, prašných nebo hlučných podmínkách může vést k rozvoji revmatoidní artritidy, respiračním chorobám a ztrátám sluchu.

Meryem, pracovník v istanbulské továrně na výrobu obuvi, k tomu uvedl: „Cítíme účinky chemických látek, zejména v létě, kdy je horko. Je nám špatně, kašleme a někdy ani nemůžeme udržet rovnováhu.“

Turecko v roce 2015 vyprodukovalo 350 milionů párů bot. Největším dovozcem obuvi vyrobené v Turecku je Evropská unie. V roce 2015 dovážely členské státy EU obuv z Turecka v celkové výši 162 milionů USD.

Rozhovory s tureckými pracovníky a pracovnicemi tvořily jádro výzkumu Giving Labour Rights the Boot: Working Conditions in the Turkish Shoe Industry, který byl publikován v červenci 2017 v rámci mezinárodní kampaně Change Your Shoes/Obuj se do toho.

Celý výzkum v anglickém jazyce si můžete přečíst zde.

Chcete se dozvědět více o pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu?: Obujte se do toho