Během semináře Vzdělávání je politické jsme v Předklášteří zažili i polární záři.

Co jsme se naučili na semináři Vzdělávání je politické?

Jak prosazovat studentské zájmy na univerzitách zespoda a další strategie a zkušenosti jsme si předávali ve spolupráci s mezinárodní sítí Rethinking Economics v NaNebi začátkem května. O nově nabité znalosti se dělíme v tomto textu.

Rethinking Economics je celosvětová síť studentstva a organizátorstva, kteří usilují o nový způsob výuky a praktikování ekonomie. Kromě zasazování se o proměnu výuky ekonomie mají také velké zkušenosti s organizováním, kampaněmi a budováním hnutí, které je otevřené, pluralitní, intersekcionální a stojící na demokratických a vědeckých základech. Po celém světě je už více než sto místních skupin, které dohromady tvoří síť Rethinking Economics. Jedním z důležitých výstupu květnového setkání bylo, že část účastnictva nyní zvažuje kroky k založení místního českého kolektivu, který by byl součástí této mezinárodní sítě.

Chceš se podílet na vzniku české odnože Rethinking Economics? Kontaktuj nás na info@nazemi.cz.

Semináře Vzdělávání je politické od Rethinking Economics a NaZemi se zúčastnilo univerzitní studentstvo z různých českých škol a rozličných přírodovědných i humanitních oborů.

Semináře Vzdělávání je politické od Rethinking Economics a NaZemi se zúčastnilo univerzitní studentstvo z různých českých škol a rozličných přírodovědných i humanitních oborů.

Strategie a taktiky na proměnu vzdělávání

Rethinking Economics na svém webu detailně popisují své dobré zkušenosti, které volně nabízí k inspiraci a zopakování. Na webu se dozvíš jak založit a udržet funkční tým studujících, kteří se chtějí zasazovat o změnu. Detailně na webu najdeš rozepsáno, jaké podmínky by měla splňovat kvalitní a úspěšná kampaň, jak zmapovat dílčí aktérstvo, jak plánovat a eskalovat své úsilí, jak získat veřejnou podporu a spoustu dalšího.

🎯 Zobrazit zásady vedení úspěšné kampaně

Existují samozřejmě i další weby kvalitně popisující taktiky, metody, principy a příběhy úspěšných kampaní. Právě proto víme, že jiný svět je možný, změna ale nebude jednoduchá, nedělat nic by ale bylo ještě horší. 

🎯 Zobrazit další příklady úspěšných nástrojů na prosazování svých zájmů

Příběhy úspěšných změn

Na webu RE je možné najít také zkušenosti místních skupin Rethinking Economics, kterým se podařilo dosáhnout pozitivních změn. Můžete si přečíst například o tom, jak se studujícím z mexické univerzity podařilo prosadit výuku volitelného kurzu feministické ekonomie, jak švýcarské studentstvo iniciovalo vznik kreditového kurzu o pluralitních ekonomických proudech, či jak britští studující zatlačili na proměnu modulového kurzu, aby neprotežoval pouze neoklasickou ekonomickou ideologii, ale i další heterodoxní výukové směry.

🎯 Zobrazit příklady úspěšných změn

Výzkumy a publikace

Neudržitelnost současného ekonomického vzdělávání reflektují i výzkumypublikace zprostředkované Rethinking Economics. V jejich výzkumech najdeš mimo jiné unikátní zmapování výuky v zahraničí a doklady, jak současná ekonomická výuka absolutně vytěsňuje jakékoliv jiné ekonomické přístupy a preferuje pouze neoklasický přístup, který prakticky nereflektuje ekologické nebo feministické poznání. Právě to se přitom úzce dotýká životní zkušenosti naprosté většiny obyvatelstva planety. Z publikací jako jednu za všechny doporučujeme tu, která popisuje klíčové problémy současného vzdělávání a důvody, proč současný stav ekonomické výuky není dále udržitelný.

🎯 Report: Is economics education fit for the 21st century?

Pluralitní ekonomické přístupy pro odolnou planetu a společnost

Ekonomie je velmi široká, zajímavá a bytostně společenská věda. Pro zájmy úzké menšiny se ale dnes vyučuje pouze jedna ideologie, které upřednostňuje zájmy několika na úkor všech ostatních. Stejně jako za minulého režimu v Česku dominovala výuka marxismu-leninismu a státního plánování, dnes její roli vystřídala ústřední pozice neoklasické ekonomie a volného trhu. Studující ekonomie si zaslouží víc.

Pokud se chceš dozvědět více třeba o ekologické, behaviorální, feministické, institucionální či post-keynesiánské ekonomii, doporučujeme otevřený vzdělávací web Exploring Economics!

🎯 Objev i jiné ekonomické přístupy, které reflektují naše společenské a ekologické problémy

Seminář vznikl ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha, díky za podporu!

Seminář vznikl ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha, díky za podporu!