Svět v nákupním košíku

 Od srpna 2006, kdy začal běžet vzdělávací projekt Svět v nákupním košíku, začíná naše koncepční práce v oblasti globálního rozvojového vzdělávaní. Tento projekt nám zároveň přinesl prvního placeného zaměstnance na celý úvazek.

V té době začaly vznikat naše první vzdělávací programy pro žáky a studenty. Do konce roku 2012 absolvovalo některý z našich 11 vzdělávacích programů 8 251 žáků a studentů. Tyto programy u nich rozvíjí kritické myšlení a takové dovednosti, jež jim umožňují orientovat se v globalizovaném světě.

Činnost našeho Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi se zaměřuje rovněž i na učitele, pro které realizujeme 10 různých akreditovaných seminářů a dlouhodobý kurz Kritické myšlení a globální témata. Do konce roku 2012 absolvovalo tyto semináře 2 138 učitelů.

Vytvořili jsme rovněž webovou stránku www.globalnivzdelavani.cz, která souhrnně představuje veškerou nabídku aktivit a materiálů globálního rozvojového vzdělávání v České republice.

Podporu pro zavádění globálních témat do výuky mohli učitelé najít také v 18 námi vydaných metodických publikací. Publikace Global Issues získala mezinárodní cenu Britské rady (British Councill) ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation. Publikace si můžete zakoupit v našem e-shopu (obchod.nazemi.cz) nebo si je můžete půjčit u nás v knihovně (www.nazemi.cz/knihovna). V současné době knihovna obsahuje cca 1000 českých a cizojazyčných knih, studií, souborů aktivit, stolních her, DVD a dalších materiálů, které neustále doplňujeme.

Od roku 2012 putuje s velkých úspěchem a ohlasem po českých školách námi vytvořená interaktivní výstava Supermarket SVĚT. Zve žáky a studenty ke zkoumání věcí a globálních souvislostí jejich výroby. Vede rovněž k formulování vlastních otázek a postojů. Záštitu nad výstavou převzal Petr Nikl.

V roce 2013 se věnujeme především projektu Global Storylines. V tomto přístupu (storylines) jsou žáci vtaženi do příběhu, který se  stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Výuka příběhem využívá
prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu.