Práva lidem, pravidla korporacím – stop ISDS. Podepište petici!

Přidejte se k nám a zastavme společně korporátní privilegia. Korporace mají svůj vlastní globální soudní systém, tzv. ISDS, který používají, aby zastrašovaly vlády. Oběti porušování lidských práv ze strany korporací přitom nemají možnost domoci se spravedlnosti. Tento korporátní soudní systém je třeba ukončit. Místo toho potřebujeme globální systém, který by mohl nadnárodní společnosti za jejich zločiny potrestat.

ISDS (Investor-state-dispute-settlement) je netransparentní paralelní soudní systém dostupný pouze těm největším firmám.

Nadnárodní společnosti používají tento systém, aby zastrašily vlády, které se odváží jim postavit. Žalují je často až o miliardy eur.

Oblasti, kde došlo ke střetům mezi zájmy nadnárodních společností a jednotlivých států, jsou například tyto:

  • regulování hladiny znečištění uhelnými elektrárnami,
  • upozorňování na zdravotní rizika na cigaretách,
  • moratorium na využívání frakování,
  • právo na rozhodování o těžbě,
  • zvyšování minimální mzdy,
  • ovlivňování růstu cen vody,
  • práva zdravotních pojišťoven na enormní zisky.

Pro spoustu zemí samotná hrozba soudem stačí, aby ustoupily a nechaly korporace vyhrát.

Když miliony lidí napříč Evropou odmítly obchodní smlouvu TTIP mezi EU a Spojenými státy, spousta z nich byla rozhořčena, když se dozvěděla o soudním systému ISDS (který byl součástí dohody).

Teď je snaha ISDS ještě posílit včleněním tohoto mechanismu do nových obchodních dohod Evropské unie. Tomuto nespravedlivému systému musíme zabránit. Musíme odmítnout nové dohody a usilovat o zrušení těch stávajících.

Korporace nepotřebují oddělený systém, který by bránil jejich práva.

Jejich práva by neměla být nadřazena právům států ani jednotlivým lidským právům. To by mohl řešit nový globální systém v podobě závazné smlouvy o byznysu a lidských právech (UN Binding Treaty), která právě vzniká na půdě OSN. Ta by mohla dát lidem mezinárodní garanci, že korporace budou hnány k odpovědnosti. Více informací se dočtete v jednotlivých záložkách (Ukončit beztrestnost korporací, Můžeme vyhrát?, Co můžu udělat?) na stránkách kampaně zde.

Je vám sympatické, co děláme?: Podpořte nás finančně!