Spustili jsme nový web: zjistěte, jak byly vyrobeny vaše boty

Navštivte náš nový interaktivní web www.pribehbot.cz! Ve fotogaleriích uvidíte, jak vznikly vaše boty. Můžete si zkusit poskládat účtenku a odhalit tak, kdo na botách vydělá nejvíc. Dozvíte se, co můžete sami udělat pro změnu v obuvnickém průmyslu (na webu je mimo jiné aktivní petice). Můžete si také pustit videa, díky kterým zjistíte, jak se vyrábí boty v Čechách nebo jak řeší nákup bot uvědomělá spotřebitelka či jak aktivní dokáže být v tématu odpovědné spotřeby jedna ze škol. Web je určen všem, kdo si kupují boty a chtějí vědět více informací o pozadí jejich výroby. Zajímavý může být také pro školy, které mohou k tématu uspořádat výstavu či si stáhnout vzdělávací lekci.

Níže uvádíme odpovědi na otázky, které vás možná v souvislosti s webem napadají.

Znáte nějaké eticky se chovající výrobce obuvi?

Ano, známe takové výrobce. Na trhu působí několik eticky se chovajících obuvnických firem – například Inkkas Czech či kupříkladu soleRebels, ale i řada českých firem se snaží být eticky odpovědných. Není však v našich silách dělat žebříčky etických firem, neboť neexistuje certifikát, který by pokrýval všechny aspekty výroby. Je pak obtížné získat od firem všechny relevantní informace, ověřit si je a průběžně sledovat jejich platnost v čase. Pokud však máte tip na nějakou etickou obuvnickou firmu vy, podělte se o svoji zkušenost s našimi fanoušky na facebooku NaZemi, jistě to uvítají. Děkujeme!

Odpovědní výrobci představují na obuvnickém trhu stále výraznou menšinu. Globální trh je ovládán hlavně velkými korporacemi. A proto je tak důležité, aby došlo ke změně chování hlavně u největších hráčů na trhu.

Čeho chcete dosáhnout?

Jde nám o důstojné a férové pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně obuvnického průmyslu a o dosažení spravedlivější dělby zisku z prodeje obuvi.  Přičemž platí, že jako obzvláště neutěšenou vnímáme situaci v zemích globálního Jihu.

Jak konkrétně chcete zlepšit pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu?

Rozhodně nejdeme cestou agresivních konfrontačních akcí. Nepřistupujeme k žádným laciným výzvám k bojkotům konkrétních značek a podobně. Neusilujeme totiž o nic menšího, než je systémová změna v celém obuvnickém průmyslu.

Pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu se snažíme zlepšovat hlavně přímým jednáním s odpovědnými politiky a se zástupci obuvnických společností. Také úzce spolupracujeme s odbory a mnoha dalšími organizacemi. A samozřejmě, že se také zabýváme informováním veřejnosti. Svým partnerům předkládáme všechny potřebné a nezkreslené informace – a samozřejmě i kvalifikované návrhy na zlepšení pracovních podmínek v tomto odvětví.

Při naší práci nevycházíme jen z odborných studií a článků, ale i z vlastního odborného monitoringu pracovně-právní problematiky obuvnického a kožedělného průmyslu.

Co říkáte na dětskou práci? Není to v chudých zemích nutné zlo?

Často se setkáváme s názorem, že dětská práce v takzvaných rozvojových zemích by se neměla odsuzovat. Rodiny by prý bez příjmu od dětí na tom byly ještě hůř, než jsou na tom teď. Toto je však naprosto chybná úvaha. Pokud dítě přijde o dětství a o možnost se vzdělávat – jen kvůli nízké mzdě, kterou mu platí – tak je vše špatně.

Dítě, které musí od dětství pracovat, nemá žádnou budoucnost. Vyroste z něj nekvalifikovaný člověk bez perspektivy. A státy, které umožňují dětskou práci, se takto připravují o svůj vlastní potenciál. Také nezapomínejme na fakt, že zaměstnávání dětí vždy v daném regionu sníží hodnotu práce – a tedy i mzdy vyplácené dospělým pracovníkům. Proč zaměstnávat dospělého, když dítě je levnější síla? Dětská práce je tak paradoxně nejen následkem, ale i příčinou chudoby.

Nebude obuv drahá, pokud dosáhnete svého cíle?

Mezi lidmi panuje představa, že tlak na důstojné pracovní podmínky v zemích globálního Jihu, musí nevyhnutelně vyústit ve zdražení obuvi. My si však myslíme, že tomu tak být nemusí. U velkých obuvnických firem se totiž mzda dělníků a dělnic na konečné ceně obuvi podílí jen minimálně.

Je nutné také dodat, že zde existuje alternativa ručně šitých bot. A ručně šité boty budou vždy dražší než ty sériově vyráběné. Ručně šité boty bývají ale také zpravidla kvalitnější a déle vydrží. Každý z nás si musí zvážit, zda se mu taková investice vyplatí.

Co můžu jako jednotlivec udělat pro zlepšení situace?

Mnoho lidí si myslí, že jako jednotlivci nemají žádnou možnost, jak ovlivnit zacházení firem se zaměstnanci a zaměstnankyněmi – zvláště ve vzdálených zemích. Není to ale pravda. Každý může určitým dílem přispět k tomu, aby obuvnické firmy změnily svou dosavadní zaběhnutou praxi.

Každý člověk může například podpořit některou z neziskových organizací, které se problematice věnují. A nemusí jít jen o finanční dary, vítaná je zejména spolupráce na kampaních, petičních akcích a podobně. Hlavně bychom se ale měli zaměřit na to, jak se chováme jako spotřebitelé. Vždy můžeme nad svými nákupy více přemýšlet a dávat přednost etičtěji vyrobeným (a distribuovaným) výrobkům – a tak přimět firmy ke změně chování. Případnou otázkou je i to, zda neomezit frekvenci našich nákupů.

Náš tip: Podívejte se na webu na video s názvem Obout se do toho odpovědně: Bára, ve kterém hovoří jedna ze spotřebitelek, jak přistupuje ke koupi bot.

Proč se zaměřujete právě na obuvnický průmysl?

Obuvnický průmysl není jediným odvětvím, kterým se zabýváme. Věříme však, že je lepší se koncentrovat na jednu věc – a nesnažit se naivně obsáhnout vše. Proto se zaměřujeme zejména na obuvnickýoděvní průmysl. Avšak monitorujeme i jiné sektory trhu – výrobu elektroniky, hraček či kupříkladu pěstování plodin (káva, kakao). Bližší informace naleznete na našich stránkách www.nazemi.cz.

Kdo provozuje web pribehbot.cz?

Web www.pribehbot.cz provozuje nezisková organizace NaZemi. Zaměřujeme se na důstojné pracovní podmínky, fair trade a globální rozvojové vzdělávání. Tento web jsme vytvořili v rámci kampaně Change Your Shoes (česky Obuj se do toho). Jedná se o mezinárodní kampaň za etický a férový obuvnický průmysl. V této kampani spolupracujeme s 15 evropskými a 3 asijskými organizacemi.

Chci se dozvědět o pozadí výroby bot: Jdu na web pribehbot.cz