Spotřebitelé mohou dát najevo, že chtějí etické zboží

Praha, 21. října 2013 – Čeští spotřebitelé stejně jako tisíce dalších po celé Evropě mají ode dneška možnost vyzvat pomocí petic či reklamací oděvní firmy, aby platily pracujícím v oděvním průmyslu v Asii důstojnou mzdu a dbaly na bezpečné pracovní podmínky. Děje se tak v rámci právě spuštěné celoevropské kampaně Za důstojnou mzdu, kterou v České republice koordinuje nevládní nezisková organizace NaZemi. Aktivisté v 15 zemích požadují po oděvních značkách, aby vyplácely pracujícím mzdu, která jim umožní důstojný život.

Kampaň začíná přesně šest měsíců po ničivém zhroucení oděvních továren v Rana Plaza, při kterém zahynulo 1 133 bangladéšských pracovníků. Šest měsíců od největší tragédie, která zasáhla oděvní průmysl, stále nemají miliony dělníků a dělnic jinou možnost, než riskovat své životy, aby se uživili.

V Bangladéši, kde asi 4 miliony lidí pracuje v oděvním průmyslu, je současná minimální mzda v přepočtu jen 28.60 euro měsíčně. To však představuje pouze 11 % z 259.80 euro, které by tam lidé potřebovali k důstojnému životu. Jsou pak nuceni pracovat desítky hodin přesčas a přijmout práci i v nebezpečných, život ohrožujících, pracovních podmínkách.

„Musím pracovat dlouhé a dlouhé hodiny, protože plat mi nestačí ani na základní živobytí. Navíc jsou na mém platu závislí i moji rodiče,“ říká Horn Vy, 25letý dělník z oděvní továrny v Kambodži. V zemi je  minimální mzda 60.95 euro, což však představuje pouze 21 % z 285.83 euro stanovených pro Kambodžu aliancí Asia Floor Wage Alliance jako tzv. důstojná mzda (living wage).

„Důstojnou mzdu by si dělníci a dělnice měli vydělat za běžný 48hodinový pracovní týden bez přesčasů. Tato mzda by jim měla umožnit, aby žili důstojný život. Čili měli na jídlo, nájem, zdravotní péči, vzdělání. A taky aby si malou část peněz měli možnost uspořit na nepředvídatelné výdaje,“ uvedl Petr Mareš z organizace NaZemi, která se jako jedna z mála v ČR zabývá pracovními podmínkami při výrobě spotřebního zboží.

„Požadujeme, aby oděvní společnosti přijaly odpovědnost a podnikly konkrétní kroky, které zajistí vyplácení důstojné mzdy pracujícím v rámci jejich dodavatelských řetězců. A aby národní vlády v zemích, kde se oděvy vyrábějí, stanovily minimální mzdu na úrovni mzdy důstojné,“ doplnil Mareš. Kampaň rovněž usiluje o to, aby evropské vlády zavedly předpisy zajišťující, že oděvní společnosti budou odpovědné za dopady na životy pracujících v jejich dodavatelských řetězcích, což zahrnuje i dodržování práva na důstojnou mzdu.

Čeští spotřebitelé se mohou připojit k evropské petici požadující vyplácení důstojné mzdy všem pracujícím v oděvním průmyslu. Vyjádří tak své přesvědčení, že důstojná mzda je nezpochybnitelné lidské právo, které přísluší všem lidem na celém světě. Informace k petici lze najít na stránkách www.nazemi.cz/dustojnamzda.

Kampaň mj. odstartovává také tzv. akční týden, který bude až do pátku 25. října probíhat v 15 evropských zemích. Připraveny jsou různé pouliční happeningy, konference nebo třeba promítání filmů. V České republice proběhne akční týden především na sociálních sítích (facebook.com/usilitonanas). Na kanálu NaZemi na youtube (youtube.com/nazemicz) je možné se podívat na animovaný příběh vysvětlující, co to důstojná mzda je, jak se vypočítává a proč je potřeba. V Brně se v Centru Syřiště také uskuteční seminář o důstojné mzdě.

Kontakt:
Petr Mareš, NaZemi, koordinátor kampaně, petr.mares@nazemi.cz, 774 457 377
Gabriela Štěpánková, NaZemi, tisková mluvčí, gabriela.stepankova@nazemi.cz, 776 226 691

Doplňující informace:

O kampani Za důstojnou mzdu
Kampaň Za důstojnou mzdu je celoevropská aktivita zaštítěná organizací Clean Clothes Campaign. V České republice ji koordinuje nevládní nezisková organizace NaZemi a probíhá zde v rámci dlouhodobé kampaně Ušili to na nás!

V Asii je v oděvním průmyslu zaměstnáno více než 15 milionů lidí. Vzhledem k tomu, že produkce z této oblasti představuje 60 % celosvětové výroby oděvů, využívá se při výpočtu důstojné mzdy metodika organizace Asia Floor Wage Alliance. Asia Floor Wage Alliance je mezinárodní aliance odborů a aktivistů za pracovní práva, kteří společně usilují o to, aby pracovníkům v textilním průmyslu byla vyplácena důstojná mzda.

Metodiku Asia Floor Wage Alliance nelze jednoduše aplikovat v kontextu dalších regionů, protože řada předpokladů pro výpočet se zásadně liší (například výdaje za stravu nepředstavují polovinu všech příjmů, náklady na bydlení mohou představovat více než polovinu příjmu apod.) Clean Clothes Campaign proto v současnosti jako člen této aliance pracuje se svými partnery na definici a metodice výpočtu důstojné mzdy i pro další regiony, kde se oblečení vyrábí. Uvažuje se i o způsobu kalkulace důstojné mzdy v oblasti Evropy.

O rozdílu mezi minimální a důstojnou mzdou nebo o tom, jak se důstojná mzda vypočítává, si můžete přečíst ve stručném infolistu či na webových stránkách organizace NaZemi: www.nazemi.cz/dustojnamzda.

Tuto tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.