Skauti na Zemi

Junák v letech 2015 – 2017 realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací NaZemi projekt, který má za cíl podpořit skauty a skautské oddíly v globálním chápání světa. Lidsky se dá říci, že se Junák bude snažit o to, aby rozhled skautů a skautek nekončil na hranicích naší republiky, ale aby je naopak přesahoval. Aby viděli svět a dění v něm v širších souvislostech. Hledáme spolupracovníky a spolupracovnice (čtěte dále), přinášíme více info (čtěte ještě dále). 

Pojďte do toho s námi

Důležitou součástí projektu je vzdělávání vedoucích skautských oddílů. Chceme vůdcům i dalším vedoucím umožnit problematiku globálního rozměru ve skautingu nahlédnout, pochopit a pomoci jim s tím, jak ji zohledňovat v programu oddílu. Hledáme skauty a skautky, kteří by nám s tím pomohli. Ať už jako vzdělavatelé, nebo jako prostředníci a motivátoři.

Rádi vám nabídneme:

 • osobní rozvoj a pedagogickou praxi,
 • drobnou finanční odměnu,
 • vhled do tématu a smysluplné rozkrývání propojeností současného světa,
 • možnost účasti na mezinárodních akcích (AJ není podmínkou),
 • posun v lektorských dovednostech,
 • účast na přípravě programů a akcí.

Hledáme ty z vás, kdo:

 • máte vnitřní motivaci přinášet globální rozměr do hnutí,
 • máte zájem o zkoumání toho, jak je dnešní svět propojen,
 • jste skauti a skautky se zkušeností s vedením alespoň družiny,
 • máte zájem o dlouhodobou spolupráci,
 • se zúčastníte 3 víkendových školení (24.–26. dubna, 5.–7. června a 9.–11. října) a listopadové konference v termínu 19.-22. listopadu 2015,
 • jste ochotni cestovat v rámci vašeho kraje,
 • chcete komunikovat s oddíly v regionech a být jim oporou.

Role lektorů/ek je v projektu důležitá. Usilují, aby program oddílů ve všech regionech přinášel dětem co nejvíce. Tam, kde program běží na volnoběh, nabízí změnu a náplň, tam, kde se nad programem přemýšlí, nabízí cesty, jak přemýšlet jinak a program ještě více vytěžit. Lektoři/ky připravují ve spolupráci s námi semináře pro vůdce ze svého regionu, komunikují s vedoucími středisek a vysvětlují nevysvětlitelné. Časový rozsah a konkrétní podoba je samozřejmě hlavně na tobě a na vzájemné domluvě.

Jsi to právě ty, koho hledáme? Máte-li zájem, ozvěte se Petě. Ráda zodpoví na vaše případné otázky, nebo se s vámi osobně setká v Praze či Brně.

Kontakt: Petra Frühbauerová, petra.fruhbauerova@nazemi.cz, tel.: 774427377

 

Více o projektu

Součástí něčeho velkého

Skauti na Zemi navazují na kurz Svět po skautech, který se konal v roce 2014 a jsou součástí širšího projektu, kterého se krom Junáka zúčastňují také skautské organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa – dohromady 11 skautských a globálně vzdělávacích organizací ze sedmi zemí. Cílem tohoto širšího projektu je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje ke zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

V projektu se propojují nejaktuálnější potřeby dnešního světa se základními myšlenkami, které stály u zrodu skautského hnutí. Smyslem a posláním skautingu vždy bylo zlepšovat, být užitečný, pomáhat. Zaznívají slova o světovém bratrství, o prospěšnosti celému lidskému společenství, nebo jednoduše o zlepšování světa. Projekt Skauti na Zemi chce nabídnout způsob, jak to dělat.

Chceme skauty a skautky učit přemýšlet nad důsledky, které jejich volby budou mít na lidi, které nikdy nepotkají, nebo na přírodu v místech, která nikdy nenavštíví. I tak si představujeme zlepšování světa. Program oddílu tím obohatíme o takzvaný „Globální rozměr “.

Východiska

Vycházíme z předpokladu, že vliv každého z nás sahá díky velké propojenosti světa mnohem dál, než kam dohlédneme a často i než si dokážeme domyslet. Vycházíme z toho, že pokud na jedné straně zlepšujeme svět prostřednictvím výchovy, tak je škoda, abychom si naše „skóre“ kazili tím, že svět na druhé straně zhoršujeme nezodpovědným nebo nedomyšleným rozhodováním, nebo stylem života. Vycházíme z předpokladu, že skauti by se tak nějak měli zajímat o to, jakou stopu zanechávají – že chtějí být odpovědní.

Co to znamená pro Junák a pro jeho oddíly a kmeny?

Nepřinášíme nový balík programu pro oddíly nebo kmeny. Chceme jen obohatit stávající program o nový rozměr, popostrčit způsob, jakým se ve většině oddílů a kmenů nad programem přemýšlí. Chceme, aby více vedoucích při povídání se skauty a skautkami, rovery a roverkami nekončili u toho, co je špatné, nebo správné, ale aby se pouštěli i za tyto kategorie. Aby vedoucí při vysvětlování skautských zákonů vědomě volili i takové příklady, které budou podporovat chápání souvislostí a porozumění provázanosti světa. Bude stačit, když se při společném nákupu materiálu pro družinové projekty začneme zajímat o původ výrobků, které kupujeme, když v dětech přestaneme podporovat stereotypy a naopak se naučíme pokládat sobě i jim otázky, na které zatím neznáme odpovědi.

Budeme se snažit vedoucím nabídnout veškerou možnou podporu, aby dokázali mluvit o tématech, které jeho děti zajímají, která mají vztah k jeho dosavadnímu programu, nebo která rezonují ve společnosti, ať už dlouhodobě, nebo aktuálně.

 • Ještě si děti rády hrají na indiány? Měli jste indiánskou etapovku, nebo Mayskou? Jaká je současná situace původních severoamerických národů? Jak se do této situace dostali? Kdo to zavinil? Mohlo by se něco takového opakovat?
 • Učíme děti respektu k sobě navzájem, jak bychom mohli děti v oddíle naučit respektovat člověka bez domova?
 • Jsou naše oddíly otevřené sociálně znevýhodněným dětem? A měla by být naše země otevřená uprchlíkům ze zemí, kde zuří konflikty?
 • Zvažujeme, zda dát žebrákovi desetikorunu v obavě, že si koupí víno, ale vybíráme banku podle toho, do jakých odvětví investuje?

Skauti na Zemi se budou snažit podpořit vedoucí oddílu v tom, aby s podobnými tématy v oddíle dokázali pracovat.

Co všechno v rámci projektu vznikne?

 • Síť skautských lektorů a lektorek (vzdělavatelů/ek, motivátorů/ek…).
 • Kompetence globálního občanství: budou formulovány nepovinné rozvojové kompetence pro vůdce a metodika komepetencí vůdce odpoví  vzdělavatelům na otázky, jak mohou tyto kompetence vůdců rozvíjet.
 • Sebehodnotící nástroj vůdcovských kompetencí. Odpoví vůdcům, jak si stojí v kompetencích globálního občanství a jak se mohou dál rozvíjet, pokud je tato oblast zajímá.
 • Metodika pro kmeny a skautské oddíly dá podporu těm, kteří chtějí vytvářet smysluplné prospěšné akce a podporovat členy své skupiny v samostatnosti.
 • Handbook pro vůdce (celý).
 • Handbook pro děti (kapitola ke globálnímu vzdělávání a angažovanosti).
 • Publikace globálního rozvojového vzdělávání (shrnující metodická publikace).
 • E-learning.

 

Kontakty

Znovu – pokud bys měl/a jakékoliv otázky, nebo postřehy – neboj se ozvat a doptat se.

Kontaktní osobou je Peťa Frühbauerová:
petra.fruhbauerova@nazemi.cz, tel.: 774 427 377