Máte nápad na společensky prospěšný projekt? Přijďte na Pro Action Café v Brně

Máte nápad jak zanechat svět lepším? Chcete s ním pomoci, pobavit se o něm? Nebo teď zrovna žádný nemáte, ale rádi byste svými zkušenostmi, nápady a schopnostmi pomohli ostatním? Pak právě vás zveme na Pro Action Café, které pořádáme společně s Development Coffee a Skautským institutem v Brně v rámci našeho projektu Skauti na Zemi.

Pro Action Café Brno

20. 10., 18:00-21:00

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Pro Action Café je metoda, v rámci níž si navzájem pomáháme posunout nápady ke konkrétním společensky prospěšným projektům. ŠEST z vás přijde s nápadem a s pomocí ostatních ve skupinkách odejde s konkrétním plánem. Setkání ProAction Café bývají kreativní díky účasti rozmanitých lidí rozmanitých oborů.

Pro Action Café již proběhlo 6. 10. ve Skautském institutu v Praze, připravuje se ve Olomouci (9. 11.) a v Ostravě (24. 11.).

Vaše nápady projektů, na kterých chcete pracovat a které toužíte posunout dál, nám pište SEM.

Mělo by se jednat o nápad, který má potenciál zvýšit kvalitu života, podpořit lidi v obtížných situacích u nás či ve světě ci zlepšit životní prostředí. .

Zrovna nápad nemáte a RÁDI BYSTE PŘISPĚLI svými nápady, zkušenostmi, schopnosti ostatním? Přihlaste se prosím, abychom věděli s kolika účastníky počítat: Brno http://bit.ly/2c54NjP.

Přihlášené projekty budeme průběžně zveřejňovat na facebooku Skauti na ZemiDevelopment Coffee. Událost k akci najdete zde.

Jak Pro Action Café vypadá? Podívejte se na video z Nizozemska.

Inspirujte se, jaké nápady jsme rozvíjeli v Praze:

JSEM TADY!

Tibor Skalka: „Cílem projektu ‘Jsem tady!’ je podpora otevřenosti, vzájemné vnímavosti a oživení veřejného prostoru. Prostřednictvím vhodné propagace bych chtěl zavést zvyk, že kdo se rozhodne mít na oblečení zelený symbol (př. placku, špendlík), dává ostatním najevo, že je ochoten si s nimi tady a teď povídat, diskutovat či jim naslouchat. Projekt ‘Jsem tady!’  by byl ideálně první akcí z cyklu ‘Rekonstrukce hodnot’, jehož smyslem by bylo pozitivní působení na hodnotovou obrodu české společnosti.“

Můžeme pomoci s kritickým pohledem na projekt, s diskuzí nad jeho účelem, propagací, nebo s tím jak nejlépe vytvořit tým.

STUDENTSKÉ HNUTÍ ZA SOLIDARITU

Layla Bartheldi: „V rámci Studentského hnutí se pokoušíme vytvářet prostor pro diskuzi nad aktuálními otázkami. Naším primárním tématem je nyní migrace, ale do budoucna se nebráníme rozšíření o další témata. Současně bychom chtěli být platformou, která spojuje studenty nejrůznějších oborů a pomáhá mladým lidem se aktivizovat.“

Můžeme pomoci s vyjasněním vize spolku, návazné propagace a mediální práce.

STÁŽE VE SKAUTSKÉM INSTITUTU

Šípek – Miloš Říha: „Skautské hnutí disponuje obrovskou silou dobrovolníků. Skautský institut vytváří platformu, kde se mohou mladí lidé dále rovíjet. Vypsali jsme možnost stáží a přihlásilo se nám 15 zájemců. Vnímáme v tom velký potenciál.“

Pomůžeme hledat jak agendu stáží nastavit, aby stážisty inspirovala a Skautský institut posunula na cestě za vizí.

KULTURA V PAMĚTI NÁRODA

Eliška Černá: „Cílem je zaznamenávat životopis významných žijících lidí (např. M. Mládková, M.Kubišová, E. Jiřičná, Z. Svěrák…) , kteří se zasadili o českou kulturu formou autentické výpovědi pamětníka…a následně nahrané paměti zpřístupnit jak pro veřejnost tak pro badatele.“

Můžeme pomoci s doladěním projektu, jak ho komunikovat a zapojit do Post-bellum, nebo jak ho realizovat samostatně.

VIABILITYNet3.0.

Petra Nová: „Program pro aktivní lidi v místních komunitách ve Střední a Východní Evropě, který funguje v Nadaci Via poslední tři roky. Aktuálně končí a přemýšlíme co v něm do budoucna změnit, jak ho komunikovat směrem ven.“