Seminář: Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce?

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak s nabytými informacemi umí pracovat? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit dopad působení výuky na postoje svých žáků? Zajímáte se o současné dění a považujete za důležité vědět, jaký vztah mají k aktuálním událostem vaši žáci? Přijďte na jednodenní workshop, který pořádá NaZemi ve spolupráci se vzdělávacím programem Varianty Člověka v tísni. Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ, studenty pedagogických oborů i lektory neziskových organizací. 

Cílem workshopu je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k pěti klíčovým globálním tématům: lidským právům, udržitelnému rozvoji, řešení konfliktů, vzájemné propojenosti a rozmanitosti. Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozšiřují znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím i jednání.

Během workshopu „Kvalita, nebo kvantita?“ si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat postoje žáků, na něž se pak učitel snaží svou výukou působit.

Dozvíte se také, jak se zjištěnými údaji dále pracovat – jak naplánovat další výukové lekce k tématu a jak zjistit další posun v postojích žáků.

Termín konání: 18. 3. 2015 (9:00 – 17:00)
Místo konání: NaZemi, Kounicova 42 Brno

Seminář je zdarma. Přihlásit se můžete zde

Seminář je již plně OBSAZEN. Pokud si přejete být zapsáni do seznamu náhradníků, napište na kristyna.hrubanova@nazemi.cz.

Tuto nabídku ve formě letáku v pdf si můžete stáhnout zde.