Sborník ze semináře Jak vzdělávat o klimatické krizi

Přinášíme vám sborník příspěvků ze semináře Jak vzdělávat o klimatické krizi, který jsme pořádali letos v červenci. Více jak 40 lidí z různých oborů se na něm v diskuzích zamýšlelo, jak otevírat toto nesmírně důležité téma, jaké přístupy a metody si vzít na pomoc a jak k tématu přistupovat s pokorou a s vědomím, jak hluboce se dotýká našeho lidství a příběhů, které si vyprávíme.

V organizaci NaZemi se věnujeme globálnímu vzdělávání (nejen) ve školách. Jednou ze současných výzev je pro nás otázka, jak mají pedagogové a pedagožky vzdělávat o klimatické krizi a jejím vlivu na společnost a důstojný život. Jak z různých úhlů pohledu otevírat toto nesmírně důležité téma, jaké přístupy a metody si vzít na pomoc a jak k tématu přistupovat s pokorou a s vědomím, jak hluboce se dotýká našeho lidství a příběhů, které si vyprávíme.

V minulém roce jsme pořádali seminář Open space na téma Jak mluvit o klimatické krizi a nevést k frustraci a rezignaci. Tentokrát jsme chtěli diskuzi posunout blíže ke vzdělávání, navázat na výstupy z minulého semináře a více je rozvinout o aplikační rovinu. Cílem letošního semináře tedy bylo diskutovat možnosti vzdělávání v tématech klimatické krize. A tak jsme v krásném a inspirativním prostředí kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova již podruhé vytvořili prostor pro mezioborový dialog a vzájemné propojení. Lidé věnující se vzdělávání, učitelé, environmentalistky, aktivistky, terapeuti a další zájemci se díky formátu open space stali lektory a účastníky zároveň. Každý mohl přinést podněty, témata a otázky k diskuzi. Výsledný dialog,
do kterého můžete nahlédnout díky tomuto sborníku, vznikl organicky na místě, za pomoci facilitace.

Doufáme, že sborník nebude završením společného dialogu, ale podhoubím pro navazující a rostoucí diskuzi o významu současných společenských problémů ve vzdělávání.

Přejeme příjemné a hloubavé čtení.

 

Vznik sborníku je financován Ministerstvem životního prostředí, z výzvy na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Stáhněte si sborník ve formátu pdf: Jak vzdělávat o klimatické krizi