Provedli jsme spotřebitelský výzkum

V průběhu srpna 2010 jsme ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor ČR (www.tambor.cz) uskutečnili průzkum spotřebitelského chování zaměřený na oblast zodpovědné spotřeby a konkrétně na znalost, vnímání a nákup výrobků s označením Fairtrade®. Osloven byl reprezentativní vzorek populace ČR o velikosti 1028 respondentů.

 

První část průzkumu si kladla za cíl zmapovat obecné nákupní chování – objem a frekvenci nákupu substitutů Fairtrade® výrobků (káva, kakao, čaj apod.) a dále odpovědnost při nakupování, nákupní strategie a hledání informací o nakupovaných výrobcích. Druhá část průzkumu se pak zaměřila na znalost certifikátů, které upozorňují na původ zboží a podmínky, za nichž bylo zboží vyrobeno (BIO, Fairtrade, FSC apod.). Poslední část průzkumu se pak věnovala hodnocení konceptu fair trade a jeho potenciálu. Co jsme například zjistili?

  • Polovina českých spotřebitelů tvrdí (50 %), že nákupem určitých značek podporují výrobce, kteří se chovají společensky a ekologicky zodpovědně.

  • 63 % spotřebitelů odpovědělo, že se zajímá o původ nakupovaného zboží.

  • 56 % oslovených spotřebitelů prohlásilo, že při svých nákupech dává přednost výrobkům, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

  • 37 % českých spotřebitelů tvrdí, že upřednostňuje výrobky vyrobené s ohledem na lidská a pracovní práva.

  • 10 % respondentů spontánně zmínilo Fairtrade mezi značkami informujícími o původu zboží nebo zaručujícími, že při výrobě byly splněny určité podmínky.

  • 19 % respondentů už někdy slyšelo o Fairtrade, přičemž 16 % z dotázaných zná logo Fairtrade.

  • 41 % těch, kteří se o fair trade dozvěděli pomocí výzkumu, by mělo zájem dozvědět se o fair trade více. 29 % z těchto respondentů nemá zájem dozvědět se o FT více.

  • Téměř třetina účastníků průzkumu (32 %) plánuje v budoucnu koupit nějaký výrobek s označením Fairtrade.

Spolu s průzkumem jsme provedli i studii trhu s banány, protože 18.11.2010 spouštíme tříletou mezinárodní kampaň Za férové banány! Jejím cílem je upozorňovat na otřesné podmínky na banánových plantážích českou veřejnost, vzdělávat spotřebitele o alternativě – banánech s certifikací Fairtrade – a tlačit ovocnářské firmy i supermarkety k odpovědnosti. V rámci studie jsme se ptali na vnímání odpovědnosti právě i maloobchodních řetězců v ČR – oslovili jsme Kaufland, Lidl, Globus, Penny Market, Tesco Stores a Spar. K odpovědnosti se však přihlásily jen Tesco a Kaufland. Ostatní společnosti na tyto otázky neodpověděly nebo firemní odpovědnost vnímají spíše jako filantropii, nikoliv jako součást svých obchodních praktik.