Projekt Post-růstové Česko

Sebevzdělávání, workshopy a přednášky pro školy a veřejnost, festivaly a letní školy. To všechno čeká nerůstový tým v roce 2023 v rámci projektu Post-růstové Česko.

Pětičlenný tým dobrovolníků, který se dal dohromady v NaZemi a spojuje jej zájem o nerůst, se letos pustí do rozšiřování povědomí o nerůstu v Česku. Veřejnosti nabídnou přednášky a workshopy věnované nerůstové tematice, s nerůstovým stánkem budou v létě objíždět různé festivaly, aby povědomí o tématu rozšířili i mezi běžnou veřejnost. 

Důležitou součástí post-růstové transformace jsou mladí lidé, kterým je v projektu věnována velká pozornost. Nerůstoví lektoři se s přednáškami a workshopy vydají na střední a vysoké školy. Zahálet nebudou ani v létě, kdy formou zážitkové pedagogiky představí téma na letních školách. 

Protože nerůst je nové a neustále se vyvíjející téma, bude se tým celý rok (sebe)vzdělávat v různých nerůstových tématech na víkendových setkání a v rámci čtenářských dílen, kdy si různí členové týmu připravují četbu a následnou diskuzi o ní pro ostatní členy týmu. Tím si kromě znalostí posílí i své lektorské dovednosti, aby mohli informace předávat dál a kvalitněji. 

Výstupy projektu můžete sledovat na FacebookuInstagramu nerůstového týmu. 

Pokud máte zájem uspořádat nerůstovou přednášku či workshop, ozvěte se na nerust@nazemi.cz

Projekt Post-růstové Česko s číslem 2022-3-CZ01-ESC30-SOL-000102522 je spolufinancován Evropskou unií.