Připojujeme se k protestu: propusťte 23 zadržených!

Společně s organizacemi obhajujícími důstojné pracovní podmínky požadujeme okamžité propuštění 23 kambodžských pracujících, kteří byli zadrženi v lednu v průběhu demonstrací za navýšení minimální mzdy.

Na počátku roku, 2. a 3. ledna, byly v kambodžském hlavním městě Phom Penh policií a armádou násilně potlačeny demonstrace, při kterých pracující požadovali navýšení minimální mzdy na 160 dolarů.

Během zásahů zemřeli minimálně čtyři lidé a 39 bylo vážně zraněno. Dalších 23 lidí bylo zadrženo, přičemž někteří z nich se demonstrací ani neúčastnili. Mezi zatčenými je také prezident asociace Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA) Vorn Pao. Další informace o zadržených naleznete zde.

Od pondělí probíhají v řadě zemí akce na podporu kambodžských pracujících zadržených v průběhu demonstrací. Tyto akce mimo jiné zahrnují dopisy relevantním ambasádám, osobní schůzky s ambasadory a protesty před ambasádami v mnoha světových městech (Hong Kong, Londýn, Brusel, Washington, Berlín, Jakarta, Ženeva a další).

Všechny zmíněné akce požadují po kambodžské vládě následující:

  • propuštění 23 pracujících, 
  • příslib okamžitého a důkladného vyšetření násilností spáchaných na protestujících,
  • respektování svobody sdružování na základě úmluvy č. 87 Mezinárodní organizace práce, kterou Kambodža ratifikovala,
  • představení zákonného rámce, který bude konzistentní s úmluvami č. 87 (Svoboda sdružování a ochrana práva organizovat se) a č. 98 (Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat),
  • zahájit transparentní a inkluzivní proces vyjednávání o nastavení minimální mzdy.

Solidaritu vyjádřila řada nevládních organizací (Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Workers Rights Consortium, Maquila Solidarity Network a další) a mezinárodních odborů (ITUC, IndustriAll a UNI).

NaZemi se ke zmíněným organizacím připojuje a plně podporuje jejich požadavky. Právo na důstojnou mzdu i svoboda sdružování jsou lidská práva a týkají se všech lidí bez výjimky.

Zároveň bychom rádi požádali naše příznivce, aby také vyjádřili solidaritu a podepsali petici požadující okamžité propuštění zadržených. Předem děkujeme.

Aktuální informace:

Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights