Přijďte rozvíjet šest nápadů pro lepší svět či společnost – Brno, 20. 10.

Pro Action Café je metoda, v rámci níž si navzájem pomáháme posunout nápady ke konkrétním společensky prospěšným projektům. Několik lidí přijde s nápadem a s pomocí ostatních odejde s konkrétním plánem. Setkání Pro Action Café bývají kreativní díky účasti rozmanitých lidí rozmanitých zkušeností.

Dejte nám prosím vědět, že přijdete přes guestlist nebo FB.

Představujeme zde čtyři přihlášené nápady.

Čtvrtek 20. 10., 18:00–21:00

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

HRA HLEDÁME FÉROVÝ BOTY pro Týden lidských práv

Zuzana Ryšavá a Kateřina Matějíčková: „Chceme vymyslet pouliční hru, která bude informovat o pracovních podmínkách v obuvnickém a kožedělném průmyslu interaktivní formou. Výstupem by měl být materiál na webu, který si zájemci budou moci stáhnout a hru si budou moci zahrát ve svých vlastních podmínkách (ve svém městě, na táboře, ve škole etc.). Chceme dostat zpětnou vazbu na naše nápady a odnést si nějaké praktické tipy k tomu, jak takovou hru postavit.“

UŽITEČNÉ ROZHOVORY: MEZI PSYCHOTERAPIÍ A HOSPODOU

Jakub Lanc: „Projekt začal s cílem překlenovat propast mezi mladými psychology a mladými lidmi, kteří potřebují probrat, co je pro ně důležité. (Mladým psychologům nabízíme členství v učící se komunitě, metodické zázemí a mladým lidem prostor pro vhled a porozumění pomocí služby „Užitečného rozhovoru“. Tím pomáháme předcházet vážnějším problémům a destigmatizovat koncept pomáhajícího rozhovoru.) Možnost osvojovat si tyto dovednosti pro užití v osobním či pracovním životě však začala zajímat i nadšence nepsychology…Chceme prozkoumat jak případně rozšířit projekt a jeho možný dopad, zadaří-li se získat finanční podporu, jejíž možnost se nám naskytla.“

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA DO ŠKOL

Adéla Lokajová: „Ráda bych touto cestou dostala do škol workshopy (nejspíš v rámci občanky/ZSV) zaměřené na média a mediální gramotnost. Hlavní cílovou skupinou by měli být žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Mojí vizí je oslovit na výuku studenty žurnalistiky a dalších oborů, které mají k médiím co říct – třeba osloví publikum lépe než učitel, kterého poslouchají týden co týden, a hlavně k němu nejspíš budou mít blíž.“

Těší se na vaše tipy, jak by takový workshop měl vypadat, jaká témata by měl pokrývat a taky kdo by ho měl vést. Ráda se inspiruji v tom, co vás na podobných programech oslovilo/odpudilo.

VEŘEJNÁ SDÍLENÁ LEDNICE

Barbora Kučerová: „Chtěla bych zřídit veřejnou sdílenou lednici ve městě Brně, kam by mohl kdokoliv dát jídlo, kterého má nadbytek, a naopak zase ten, co má nedostatek by si tam mohl nějaké potraviny vzít.“

Přijďte ji pomoci rozmyslet, jak by to mohlo fungovat.

SKAUTSKÉ DEBATNÍ TOUR PO REGIONECH

Klára „Rajče“ Procházková: „Ráda bych ‚dovezla‘ diskusi o aktuálních otázkách a tématech, o nichž není snadné si udělat názor, do regionů, ve kterých nejsou skautské instituty. Přemýšlím nad konceptem, usměrněním témat, personálním pokrytím a životaschopností.“

PRVNÍ POMOC A JEJÍ VÝUKA NA VŠECH ŠKOLÁCH

Zuzka Hendrychová Azorek: „Ráda bych, aby se na různých školách od základních přes střední až po vysoké v rámci nějakého předmětu nebo formou workshopů vyučovala první pomoc. Myslím si, že by mělo smysl lidi naučit základy první pomoci tak, jak to učíme naše děti v oddíle. Výrazně by se tím pomohlo českému zdravotnictví a aspoň by se v učebnicích ( z roku 2013), které studuje mnoho lidí na vysoké škole neobjevovaly postupy první pomoci, které už jsou dávno přežité nebo by mohly vést spíše k smrti pacienta než k vyřešení újmy na zdraví.“

Od vás – příchozích účastníků – ocení podněty jak tento nápad zrealizovat.