Přihlaste se do kurzu kritického myšlení

Stále je možné se přihlásit: na konci října startujeme docházkový kurz Kritické myšlení a globální témata v rozsahu 80 hodin. Máte tak možnost společně s námi a rozmanitou skupinou prožít téměř rok plný společného zkoumání, přemýšlení a sdílení vašich nejen pedagogických zkušeností. 

Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku a volit vhodné metody, vedou k reflexi a rozvíjení vlastní pedagogické praxe. Vychází ze základního programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a modelu kritického myšlení Stephena Brookfielda a propojují jej s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělávání, rozvoj, občanská zodpovědnost). Na podzim začneme realizovat dva kurzy v Brně. Oba kurzy jsou akreditované MŠMT a lze je hradit z tzv. šablon. Lišit se budou termíny, lektorským obsazením a částečně i skladbou účastníků a účastnic. Více podrobných informací najdete zde nebo popřípadě pište na vzdelavani@nazemi.cz. 

Zaujaly vás kurzy kritického myšlení?: Chci vědět víc