Přihlašování na kurz KM a globální témata

V září 2022 spouštíme další běh dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata (80 hod). Kurz je vhodný pro vzdělavatelky, pedagogy i lektorky neformálního vzdělávání. Je akreditován MŠMT.

Přihlašování je znovu otevřené do 12. 9. 2022

Více informací o termínech a ceně kurzu si můžete přečíst zde.

Kurz ohledává, jak rozvíjet nezávislé myšlení studujících v propojeném a křehkém světě. Sleduje dvě linie: pedagogickou a tematickou.

V rámci první se v průběhu kurzu podrobně seznámíte a prakticky procvičíte plánování a tvorbu lekcí dle principů konstruktivistické pedagogiky, získáte kompetence k řízení různých typů diskuzí, prožijete modelové lekce v pozici účastníků. Na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnete vlastní vzdělavatelskou praxi. Prakticky si osvojíte třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací.

Druhou, obsahovou, linii kurzu tvoří komplexní témata globálního a občanského vzdělávání (např. konflikty, nerovnosti, vzdělání, předsudky, práce, občanská odpovědnost) a role aktuálních globálních témat ve vzdělávání jako takovém. Kriticky nahlédneme příčiny a systémové rozměry těchto témat a prozkoumáme východiska, skrze které nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím. Kurz zkoumá roli vzdělávajících, proměnu přístupu ke studujícím, kriticky nahlíží předpoklady, které jako vzdělavatelé máme (o studujících i o světě) ze své školní zkušenosti nebo ze svých studií.

Smysluplná spolupráce a vlastní učení v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a očekáváme aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Zkušenosti absolventů:

Marcela Horáčková, pedagožka na 2.stupni ZŠ: „Kurz kritického myšlení a globálních témat jsem absolvovala ve svém třetím roce učení na základních školách. Měla jsem už nějaké zkušenosti s učením a zároveň velký dojem, že bych se chtěla posunout někam dál v didaktice. Kurz mi dal velký prostor pro formulaci svého pedagogického pojetí, nabídl mi prostor pro ujasnění si, jak chci učit a proč. Lektoři byli velcí profíci, od kterých jsem se učila pokládat otázky, vést diskuse, přístup ke studentům. Mohla jsem na vlastní kůži zažít to, co jsem předtím jen četla. Naučila jsem se stanovovat smysluplné cíle hodin, zapojovat metody či aktivity tak, aby smysluplně naplňovaly a obohacovaly cíl hodiny a nebyly jen aktivitou pro aktivitu. Udělala jsem si jasnější obraz o tom, co znamená metoda EUR. Každá lekce byla nejen v EUR vedena, ale na závěr bylo vždy dost času, abychom mohli diskutovat o využití jednotlivých aktivit a o struktuře celé lekce. Tento kurz určitě stojí za to absolvovat, jednoznačně je to nejlepší kurz za mou pedagogickou praxi.“

Martin Pietraszek, ředitel Expediční střední ScioŠkoly: „Kurz KM&GT jsem pozitivně hodnotil v průběhu i těsně po jeho absolvování. Pro mě osobně byl úžasnou vstupenkou do světa pedagogiky, která má smysl a hluboký přesah. K materiálům se stále zpětně vracím a využívám je ve své každodenní praxi, ve škole i mimo ní. S odstupem času navíc uznávám, že byl vlastně tím nejlepším, co jsem na poli pedagogického vzdělávání absolvoval. A to je vlastně i lehce smutné, protože já teprve poté vystudoval pedagogickou fakultu, kde přidaná hodnota získaného není ani setinová. Proto tento kurz doporučuji všem, kteří se chtějí profesně i osobnostně posunout. Kdekoliv se objeví značka NaZemi, vím, že se něco nového dozvím.“

Libor Sukup, Sluňákov: „Pracuji jako lektor v ekologické vzdělávací organizaci a na kurz kritického myšlení jsem se přihlásil v rámci svého zaměstnání. Už po první lekci jsem si ale uvědomil, že kurz je postaven tak, aby z něj člověk mohl čerpat nejen v zaměstnání, ale taky ve svém osobním životě. Na kurzu se pracuje s kompetencemi, což mi je jako dlouholetému skautskému vedoucímu blízké, a přišlo mi cenné mít díky nim možnost přemýšlet nad osobním rozvojem. A samozřejmě jsem se neubránil nutkání něco z kurzu vyzkoušet i v oddíle, což bylo v době covidu nejlepší rozhodnutí, protože kontakt s jinými dětmi a mladými jsem neměl. Jednu celou lekci jsem vyzkoušel na schůzce skautů, nějaké aktivity jsem uskutečnil na oddílové radě a pár věcí jsme si vyzkoušeli i online. Zde ještě musím smeknout před lektorkami – jejich flexibilita přesunu do online prostředí se zachováním profesionality je úžasná a inspirující. Na kurzu jsem se cítil dobře, protože jejich přístup k účastníkům i samotnému vzdělávacímu procesu byl příjemný.“