“Přechod Evropy k post-růstu je rozhodující pro přežití i prosperitu,” naléhá 400 občanských organizací i odborníci a odbornice

Připojili jsme náš podpis  k otevřenému dopisu, který spoluzveřejňujeme při prvním dni bruselské konference Beyond Growth. Obsah dopisu připravili: Timothée Parrique, Kate Raworth, Vincent Liegey, Friends of the Earth, Europe European Environmental Bureau, European Youth Forum, Wellbeing Economy Alliance. Níže najdete překlad dopisu od kolegů z nerůstu, původní anglickou verzi najdete zde.

Političtí představitelé se v těchto dnech shromažďují na druhé konferenci v Evropském parlamentu, která řeší, jak “překonat růst”. My, níže podepsaní akademici a akademičky a organizace občanské společnosti při této příležitosti prohlašujeme, že současnou geopolitickou krizi je třeba vidět jako příležitost vyprostit se ze společensky a ekologicky škodlivého soupeření v růstu a namísto toho přistoupit ke spolupráci v blahobytu.

Neexistuje žádný empirický doklad, který by naznačoval, že je možné celosvětově v dostatečné míře odpojit ekonomický růst od ekologických dopadů. Honba vysokopříjmových zemí za nekonečným ekonomickým růstem je problematická, protože snižuje nebo ruší i výsledky dosažené dosavadními ekologickými politikami. Probíhající rozvrat klimatu a rozpad sítě života, na nichž naše společnost závisí, existenčně ohrožuje mír, dostupnost pitné vody, bezpečnost zásobování potravinami i demokracii.

Přejít k post-růstové ekonomice je nezbytné nejen pro přežití, ale i pro prosperitu. Její dosažení dnes žádá demokraticky plánované a spravedlivé snížení výroby a spotřeby, někdy označované jako „nerůst“, v zemích, které ve své spotřebě ekologických zdrojů přestřelily. Právě nerůst by měl být logickým vyústěním evropské tradice snah o mír ve světě – protože je to právě současný ekonomický růst, co způsobuje konflikty jak v Evropě, tak mimo ni.

Menší ekologická stopa přitom v podmínkách vysokopříjmových zemí nemusí vést ke zhoršení životních podmínek. Veřejné politiky dostatku, zaměřené na šetrnost, snížení spotřeby zdrojů a zkracování pracovní doby, mohou naopak kvalitu lidského života významně zvýšit souběžně se snižováním tlaku na životní prostředí, a umožnit tak udržitelnou prosperitu bez růstu.

Abychom zajistili co nejvyšší kvalitu života s co nejnižší ekologickou stopou, musíme kompletně změnit cíle a pravidla ekonomické hry. V post-růstové ekonomice by současné zaměření na kvantitativní růst mělo být nahrazeno snahou o prosperitu v regenerativní a distributivní ekonomice, takové, která zaručí kvalitativní blahobyt uspokojením potřeb všech lidí v rámci možností jedné planety – jak to rozpracovává rámec “Ekonomie koblihy”.

Trhy se ukázaly být pro přijímání těch nejdůležitějších rozhodnutí o naší společnosti málo vhodným nástrojem. Aby ekonomika sloužila lidem, a nikoliv naopak, musí nad ní lidé znovu získat kontrolu. Abychom změnili pravidla hry, potřebujeme se poučit z již existujících iniciativ. A podpořit například napříč Evropskou unií další rozšiřování neziskových družstev.

Ve světle těchto naléhavých výzev i povzbudivých příležitostí žádáme Evropskou unii, její instituce a členské státy, aby zavedli:

1. Post-růstové evropské instituce: vytvoření stálých struktur v evropské komisi, radě, parlamentu a v členských státech, které budou posuzovat a hodnotit strategie a cesty k post-růstové ekonomice.

2. Evropskou zelenou dohodu bez růstu: navržení nového vlajkového programu Evropské unie, založeného na přístupu systémové změny, který bude otevřeně směřovat k vytváření prosperující ekonomiky budoucnosti uvnitř planetárních mezí, s nerůstem jako nezbytnou přechodovou fází na cestě k dosažení post-růstové ekonomiky.

3. Politiky překonání růstu, založené na čtyřech principech:

 • Biokapacita ekosystémů: postupné vyřazení fosilních paliv, limity na těžbu surovin, opatření na ochranu přírody a obnovu zdravých a odolných půdních, lesních, mořských a dalších ekosystémů. Například skrze Úmluvu o nerozšiřování těžby fosilních paliv, nebo Úmluvu o spravedlivém rozdělování zdrojů a odolnosti, která by obsahovala konkrétní a jasné cíle pro snížení materiálové stopy či cílovou plochu revitalizovaných přírodních oblastí.
 • Spravedlnost: zavedení fiskálních nástrojů na podporu rovnostářštější společnosti skrze odstranění příjmových a majetkových extrémů. Například skrze progresivní uhlíkové a majetkové daně, nebo zavedení minimálních a maximálních příjmů.
 • Blahobyt pro všechny: zajištění všeobecného přístupu k základní infrastruktuře skrze modernizovaný, ekologicky citlivý sociální stát. Například skrze univerzální základní služby (včetně lidského práva na zdraví, dopravu, péči, bydlení, vzdělání, rodovou rovnost a sociální zabezpečení atd.), garantovaná pracovní místa a regulaci cen pro nepostradatelné zboží a služby.
 • Aktivní demokracie: využití občanských shromáždění se závazným mandátem k formulování společensky přijatelných plánů pro dosažení dostatečného naplňování potřeb v rámci ekologických mezí, a posílení politik založených na respektování ekologických limitů, sociální spravedlnosti a blahobytu pro všechny, nebo třeba posílení role odborů ve společnosti. Například skrze lokální občanská fóra diskutující místní potřeby, národní klimatické úmluvy, nebo participativní rozpočty.

Uběhlo již pět let od první “post-růstové” konference v Evropském parlamentu. V občanské společnosti i akademickém prostředí od té doby pozice kritické vůči růstu stále posilují. Detaily těchto návrhů jsou právě teď diskutovány v Evropském parlamentu a s Evropskou komisí. Máme k dispozici vědecké poznatky i návrhy politik potřebné k tomu, aby se představy o nerůstu a post-růstu začaly stávat staly realitou. Krize, kterým čelíme, jsou také příležitostmi k vytvoření nového systému, který bude schopen zajistit všem blahobyt, a současně umožnit oživení demokracie, i pomalejší, ale příjemnější způsob života.

Reference

 1. Fitzpatrick, Nick, Timothée Parrique, and Inês Cosme. 2022. “Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis.” Journal of Cleaner Production 365: 132764.
  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132764
 2. Fanning, Andrew L., Daniel W. O’Neill, Jason Hickel, and Nicolas Roux. 2022. “The social shortfall and ecological overshoot of nations.” Nature Sustainability 5: 26- 36.
  https://doi.org/10.1038/s41893-021-00799-z
 3. Kallis, Giorgos, Vasilikis Kostakis, Steffen Lange, Barbara Muraca, Susan Paulson, and Matthias Schmelzer. 2018. ”Research On Degrowth.” Annual Review of Environment and Resources 43: 291-316.
  https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-025941
 4. Hickel, Jason, and Giorgos Kallis. 2019. “Is Green Growth Possible?” New Political Economy 25: 469-486.
  https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964
 5. Hirvilammi, Tuuli, and Max Koch. 2020. “Sustainable Welfare beyond Growth.” Sustainability 12(5): 1824.
  https://doi.org/10.3390/su12051824
 6. Hickel, Jason. 2020. “What does degrowth mean? A few points of clarification.” Globalizations 18(7): 1105-1111.
  https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1812222
 7. McGreevy, Steven R., Christoph D. D. Rupprecht, Daniel Niles, et al. 2022. “Sustainable agrifood systems for a post-growth world.” Nature Sustainability 5: 1011-1017.
  https://doi.org/10.1038/s41893-022-00933-5
 8. Demaria Federico, François Schneider, Filka Sekulova, and Joan Martinez-Alier. 2013. “What is Degrowth? From an Activist Slogan to a Social Movement.” Environmental Values 22(2): 191-215.
  https://www.jstor.org/stable/23460978
 9. Keyßer, Lorenz T., and Manfred Lenzen. 2021. “1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new mitigation pathways.” Nature Communications 12: 2676.
  https://doi.org/10.1038/s41467-021-22884-9
 10. Mastini, Riccardo, Giorgos Kallis, Jason Hickel. 2021. “A Green New Deal without growth?” Ecological Economics 179: 106832. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106832
 11. Vogel, Jefim, Julia K. Steinberger, Daniel W. O’Neill, William F. Lamb, Jaya Krishnakumar. 2021. “Socio-economic conditions for satisfying human needs at low energy use: An international analysis of social provisioning.” Global Environmental Change 69: 102287. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102287
 12. Creutzig, Felix, Leila Niamir, Xuemei Bai, et al. 2022. “Demand-side solutions to climate change mitigation consistent with high levels of well-being.” Nature Climate Change 12: 36-46.
  https://doi.org/10.1038/s41558-021-01219-y
 13. Jackson, Tim, and Peter A. Victor. 2019. “Unraveling the claims for (and against) green growth.” Science 366(6468): 950-951. https://doi.org/10.1126/science.aay0749
 14. Jackson, Tim. 2019. “The Post-growth Challenge: Secular Stagnation, Inequality and the Limits to Growth.” Ecological Economics 156: 236-246. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.10.010
 15. Walker, Christine Corlet, Angela Druckman, Tim Jackson. 2021. “Welfare systems without economic growth: A review of the challenges and next steps for the field.” Ecological Economics 186: 107066.
  https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107066
 16. 16.Jackson, Tim, Peter A. Victor. 2021. “Confronting inequality in the “new normal”: Hyper-capitalism, proto-socialism, and post-pandemic recovery.” Sustainable Development 29(3): 504-516.
  https://doi.org/10.1002/sd.2196

Podpisy

Vědkyně a vědci:

 1. Timothée Parrique
 2. Kate Raworth
 3. Vincent Liegey
 4. Olivier De Schutter
 5. Milena Buchs
 6. Ekaterina Chertkovskaya
 7. Robert Costanza
 8. Dominique Meda
 9. Eloi Laurent
 10. Giorgos Kallis
 11. Federico Demaria
 12. François Schneider
 13. Eva Fraňková
 14. Jason Hickel
 15. Julia Steinberger
 16. Sandrine Dixson-Decleve
 17. Adélaïde Charlier
 18. Camille Étienne
 19. Tim Jackson
 20. Nick Fitzpatrick
 21. Vedran Horvat
 22. Alexandra Köves
 23. Tariq Al-Olaimy
 24. Silvia Montagnani
 25. Emma Marzi
 26. Leonie Saleth
 27. Marceau Challet
 28. Merlin Keitz
 29. Juan Pablo Arellano
 30. Claudio Cattaneo
 31. Nikola Lange
 32. Martin Calisto Friant
 33. Emily Meret Bankert
 34. Emilie de Bassompierre
 35. David Hofmann
 36. Milica Kočović De Santo
 37. Myriam Best
 38. Daniele Vico
 39. Lina Lefstad
 40. Camilo Rodriguez
 41. Matthieu Lietaert
 42. Jean-Louis Aillon
 43. Barry McMullin
 44. Lucas Remue
 45. Max Keijzer
 46. Giuseppe Massaro
 47. Lisette von Maltzahn
 48. Lorenzo Velotti
 49. Meera Ghani
 50. Riccardo Mastini
 51. Francesca Magnolo
 52. Mladen Domazet
 53. Mirjam Scholtens
 54. Leila Siebke
 55. Giacomo Luigi Delgado
 56. Amelia Elvins
 57. Martina Logi
 58. Mathilde Dumoulin
 59. Gabriel Fabre
 60. Noémie Cadiou
 61. Maiko Mathiesen
 62. Kanika Prajapat
 63. Till Kellerhoff
 64. Claudia Fry
 65. Christian Schulz
 66. Aljoša Slameršak
 67. Óscar Carpintero
 68. Tommaso Brazzini
 69. Jesus Martin Gonzalez
 70. Mario Díaz Muñoz
 71. Margarita Mediavilla Pascual
 72. Elena Emrick-Schmitz
 73. Nathalie Roy
 74. Lukas Eggler
 75. Josephine Becker
 76. Mario Pansera
 77. James Scott Vandeventer
 78. Fernando Andrés Sánchez González
 79. Nika Grabar
 80. Elena Hofferberth
 81. Dan O’Neill
 82. Aileen McLeod
 83. Johana Waldhansová
 84. Filka Sekulova
 85. Gareth Dale
 86. Anke Schaffartzik
 87. Mario Pansera
 88. Jakub Rok
 89. Ivan Ðula
 90. Simone D’Alessandro
 91. Doris Fuchs
 92. Elke Weik
 93. Max Koch
 94. Benjamin Tyl
 95. Arnaud Diemer
 96. Petter Næss
 97. Martin Fritz
 98. Vasna Ramasar
 99. François Briens
 100. Adam Marshall
 101. Predrag Momčilović
 102. Elisabeth Skarðhamar Olsen
 103. Adrien Plomteux
 104. Alf Hornborg
 105. Clément Choisne
 106. Joseba Azkarraga
 107. Christian Dorninger
 108. Swyngedouw Erik
 109. Thomas Smith
 110. Hervé Corvellec
 111. Eduardo Missoni
 112. Manuela Zechner
 113. Nina Isabella Moeller
 114. Laura Rival
 115. Ana Sofia Poças Ribeiro
 116. Michel Pimbert
 117. Tilo Meißner
 118. Marion Real
 119. Eric Ponthieu
 120. Jennifer B. Hinton
 121. Peter A. Victor
 122. John Barry
 123. Onofrio Romano
 124. Katharina Richter
 125. Katerina Brandes
 126. Andri Werner Stahel
 127. Oriana Rainho Brás
 128. Jennifer Wells
 129. Helmut Haberl

Občanské organizace:

 1. European Environmental Bureau
 2. Friends of the Earth Europe
 3. European Youth Forum
 4. Wellbeing Economy Alliance
 5. The Club of Rome
 6. International Society for Ecological Economics
 7. Institute for Political Ecology
 8. Commons Network
 9. Economy for the Common Good
 10. Degrowth in Action
 11. European Policy Centre
 12. Ecological Economics For All
 13. US Society for Ecological Economics
 14. Zero Waste Europe
 15. Scientifiques en rebellion
 16. WEAll Youth
 17. Degrowth Collective
 18. France Nature Environnement
 19. Seas At Risk
 20. SOMO
 21. London Mining Network
 22. Post Growth Institute; Southern Oregon University
 23. Asociación Biodiversa
 24. Steady State Manchester
 25. Grands-Parents pour le Climat (Belgiquefrancophone)
 26. Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
 27. Fridays For Future South Tyrol
 28. Climate Vanguard
 29. Degrowth Movement Italy (MDF)
 30. Les Amis de la Terre Belgique
 31. ICLEI Europe
 32. HERWIN
 33. Vrede vzw
 34. LEF/FGE
 35. Focus Association for Sustainable Development
 36. Policy Lab Slovenia
 37. CIDSE
 38. Cargonomia
 39. Estonian Green Movement
 40. Associazione per la decrescita
 41. Danish Committee for Health Education
 42. ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System
 43. Teater K
 44. PowerShift e. V.
 45. Amis de la Terre France
 46. European Anti-Poverty Network (EAPN)
 47. SOLIDAR
 48. Foundation for the Economics of Sustainability
 49. An Taisce – the National Trust for Ireland
 50. Ecologistas en Acción
 51. REScoop. eu
 52. Youth for Climate Belgium
 53. Poems for Parliament
 54. Wellbeing Economy Lab
 55. Canopea
 56. Planet-N
 57. EKO KROG Slovenia
 58. CATAPA
 59. Make Mothers Matter
 60. European Society for Ecological Economics
 61. Hot or Cool Institute gGmbH
 62. Zero waste Žalec
 63. SDG Watch Europe
 64. Good4Trust. org
 65. Ekumenická akademie (Ecumenical Academy)
 66. Electra Energy Cooperative
 67. WFTO- Home of Fair Trade Enterprises
 68. Platform for Social Housing
 69. CONCORD Europe
 70. tools for good
 71. Re-set: platform for socio-ecological transformation
 72. EUROSOLAR Catalunya
 73. Parma Sostenibile
 74. Přátelé přírody /Friends of Nature
 75. EUROSOLAR. CZ
 76. Benzyme Ventures
 77. Ultra sieste
 78. Zsámboki Biokert Hungary
 79. Bystro
 80. Lipensko pro život, z. s.
 81. TEREZA Educational Centre
 82. Living Economies Forum
 83. Fundación vanES Sabayes Spain
 84. POlish Zero Waste Association
 85. European Network Against Racism (ENAR)
 86. Association For Promotion Sustainable Development
 87. The Social Guarantee
 88. Sistema B
 89. Green European Foundation
 90. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Poland
 91. Bond Beter Leefmilieu (BBL)
 92. Post Carbon Institute
 93. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Buy Responsibly Foundation)
 94. ClimaTalk
 95. Limity jsme my
 96. Sciaena
 97. African Circular Economy Network (ACEN)
 98. Green Economy Coalition
 99. ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System
 100. eco-union
 101. Nonprofit Ventures
 102. Rede para o Decrescimento
 103. Alter Kapitae
 104. Oikos – Think Tank for Socio-Ecological Change
 105. ICLEI – Local Governments for Sustainability, Europe
 106. Pro Natura – Friends of the Earth Switzerland
 107. NaZemi
 108. Hnutí DUHA- Friends of the Earth Czech Republic
 109. REVO Prosperidad Sostenible
 110. Wetlands International Europe
 111. Amigos de la Tierra – Friends of the Earth Spain
 112. Fundação Montescola
 113. Friends of the Earth Cyprus
 114. Friends of the Earth Estonia
 115. Konsent z. s
 116. Garden of Eden Projects Ireland
 117. Nyt Europa
 118. Arnika
 119. Amigas da terra
 120. Surfrider Foundation Europe
 121. Friends of the Earth Ireland
 122. Degrowth. info
 123. ECOLISE
 124. National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary
 125. Zero Waste Latvija
 126. Degrowth research and experimentation cooperative, Budapest
 127. Jordens Vänner – Friends of the Earth Sweden
 128. Population Matters
 129. An Claíomh Glas
 130. Tactic
 131. European Energy Research Alliance
 132. greenskills
 133. The Institute of Economics Zagreb
 134. Sustainable Population Australia
 135. Energy Cities
 136. New Worlds Group
 137. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
 138. Local Futures
 139. Youth and Environment Europe
 140. Waag Futurelab
 141. The Emergence Network
 142. Women’s International League for Peace andFreedom (WILPF)
 143. Communal Forum on Climate Protection
 144. Začni učit!, z. s.
 145. Vlaamse Jeugdraad
 146. Aisthanoumai
 147. Recycling Netwerk Benelux Umweltdachverband
 148. Friends of the Earth Malta
 149. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria
 150. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands
 151. Het Burgerparlement/Le Parlement Citoyen
 152. NOAH – Friends of the Earth Denmark
 153. Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria