Skončil projekt Post-růstové Česko. Co nám přinesl?

Skončil projekt s názvem Post-růstové Česko. Jak už název napovídá, cílem projektu bylo zvyšovat povědomí o možnostech post-růstové transformace a negativních dopadech růstové ekonomiky v Česku. Důležitou součástí projektu byl i rozvoj členek a členů naší nerůstové skupiny, která je v organizaci NaZemi nejmladší a skládá se převážně z mladého dobrovolnictva.

V rámci sebevzdělávání jsme uskutečnili šest čtenářských dílen zaměřených na různá témata, která doplňovala a rozšiřovala znalosti o post-růstových transformačních teoriích a zkušenostech z dobré praxe. Tato setkání byla otevřena členstvu naší organizace i širšímu zájemstvu o dobrovolničení v nerůstovém týmu. Díky projektu jsme se pravidelně setkávali se zastupujícími dalších organizací, které chtějí do svých činností integrovat nerůstový přístup.

V rámci tohoto projektu jsme také realizovali přednášky a workshopy na dvanácti místech po celém Česku pro celkem 155 účastníků a účastnic. V Brně jsme také uspořádali Oslavu mezinárodního dne nerůstu, která se odehrála v parku Lužánky první červnovou sobotu a zúčastnilo se jí více než 100 lidí. Více si o akci můžete přečíst v naší červnové aktualitě. A protože součástí nerůstového života jsou i dobrodružnější aktivity než pouhé přednášky, vydali jsme se také na festival PopMesse, kde náš stánek během dvou dní navštívily stovky lidí, se kterými jsme diskutovali možnosti udržitelnější a svobodnější společnosti a hospodářství. Během letošního roku se tak téma nerůstu opět dostalo do médií z velké části právě díky aktivitě našich kolegyň a kolegů.

Projekt jsme již zdárně ukončili, ale naše úsilí o kvalitnější a spravedlivější ekonomiku trvá a nekončí. Pokud byste chtěli k vám do školy, organizace, firmy či samosprávy dostat nerůstovou přednášku či workshop, dejte nám vědět skrze tento formulář.

Projekt Post-růstové Česko s číslem 2022-3-CZ01-ESC30-SOL-000102522 byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie.