Portfolio globálního vzdělávání: Moje cesta ke světu

Na našem eshopu nabízíme nově k zakoupení Portfolio globálního vzdělávání s názvem Moje cesta ke světu. Je to cesta k hledání postupů, jak o složitých věcech mluvit s dětmi a mladými lidmi a jak společně s nimi měnit blízký i vzdálený svět k lepšímu. Je to začátek dlouhého procesu učení se, o čem a jak vzdělávat…
 
Výstřižky z novin na hromádce v rohu stolu, články shromážděné v databázi na internetu, programy založené v metodických příručkách a vlastní poznámky vepsané do knih o globálním vzdělávání. I tak může vypadat cesta k objevování světa. 
 
Publikace, kterou můžete držet brzy v rukou, dokáže být vaším praktickým průvodcem. Portfolio Moje cesta ke světu přináší základní souhrn informací o globálním vzdělávání v podobě metodických textů, tematických článků i aktivit připravených k realizaci. Jeho hlavním cílem je ale nabídnout vám strukturu pro uspořádávání vašich vlastních materiálů z oblasti globálního vzdělávání.
 
Složku si můžete libovolně upravovat – přeskupovat kapitoly a přidávat nové materiály. V tom vám pomůže členění portfolia, které je rozdělenéna teoretickou část, praktické podněty pro oddíl i třídu a metodickou podporu pro vzdělavatele a vzdělavatelky.
 
Moje cesta ke světu se tak díky vašim úpravám stane v každém výtisku originálem.
 
Portfolio vzniklo díky spolupráci skautského hnutí a nevládních neziskových organizací na projektu Skauti na Zemi. Klade si za cíl podpořit globální vzdělávání jako celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm. Proces, jenž participativním přístupem rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na utváření spravedlivějšího světa pro všechny a podporovat udržitelnost života na naší planetě.