Podporujeme Rekonstrukci státu. Koukněte na hodnocení stran po roce prosazování zákonů.

Rekonstrukce státu je pro nás inspirativní ukázkou dobré kampaně a zároveň se plně shodujeme s cíly této iniciativy. Ta na konci září zveřejnila shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. Platforma nevládních organizací zhodnotila sliby rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu připojovali. Toto „vysvědčení“ politických stran putuje odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

„Řada stran včetně ODS či hnutí ANO v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom se jim nepodařilo během roku schválit zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Je zarážející, že politici necítí potřebu vysvětlit svoje neplnění předvolebních závazků,“ dodává Franc.

Hodnocení má jak písemnou podobu, distribuovanou v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorňuje online kampaň se spoty se známými herci. Hodnocení je na webu Rekonstrukce státu dostupné od 30. září, tedy po schůzi Sněmovny, která o jednom z rekonstrukčních zákonů jednala. Platforma odhaduje, že prostřednictví letáků, inzerce, newsletterů, sociálních sítí a dobrovolníků se hodnocení dostane minimálně ke 2,5 milionu čtenářů.

„Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím je větší šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tom pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

V hodnocení dostanou politické strany známku, a to zvlášť u každého zákona. Číslici doplní shrnutí faktických kroků, které pro anebo proti zákonu podnikly. Expertní skupiny platformy hodnotí následující kritéria, která celý rok monitorovala: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích. „Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici také jednotlivá fakta a reakci stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda o.s. Oživení.

Z devíti změn, které Rekonstrukce státu v březnu 2013 zvolila jako urgentní a zároveň realistické, zatím vstoupilo v platnost zrušení anonymních akcií (v roce 2013). Letos Sněmovna schválila novelu Ústavy, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a především státem a samosprávou ovládané firmy. Ve středu poslanci přijali služební zákon, který ale naplňuje parametry poslaneckého závazku pouze ze třetiny. Změna legislativního procesu putuje na plénum Sněmovny v září a další zákony vláda plánuje předložit letos.

Hodnocení naleznete na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote. Řekněte o něm svým známým a kamarádkům. Když budeme politiky sledovat, neztratí motivaci a protikorupční zákony nakonec prosadí.