Podpořte petici na podporu závazných pravidel pro oblast lidských práv

Organizace spojených národů (OSN) předložila průlomový návrh, který by mohl nadnárodní korporace pohnat k odpovědnosti za neférové jednání podle mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv. Evropská unie toto nadšení bohužel nesdílí a jednání doposud bojkotovala. NaZemi se proto připojilo k petici na podporu závazných pravidel pro oblast lidských práv směřovanou na předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Připojit se můžete i vy!

Žijeme ve světě, v němž mají korporace bezprecedentní pravomoci. Nadnárodní podniky každý den ovlivňují životy nás všech: vykořisťují dělníky, devastují životní prostředí, vyhýbají se placení daní a kvůli těžbě likvidují celá společenství. Jejich jednání je přitom téměř absolutně beztrestné díky nevídanému vlivu, který získaly nad vládami a dalšími orgány s rozhodovací pravomocí.

Korporace se doposud dokázaly postarat o to, aby téměř všechny směrnice a předpisy, které je vyzývaly k dodržování práv, byly pouze dobrovolné a nevymahatelné. To vše se nyní může změnit.

Organizace spojených národů předložila průlomový návrh, který by mohl nadnárodní korporace a další podniky pohnat k odpovědnosti za neférové jednání podle mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv. Rada OSN pro lidská práva vyzývá vlády, aby začaly spolupracovat na přípravě souboru právně závazných pravidel v oblasti lidských práv, tedy na nové úmluvě OSN, která by se zaměřila právě na nadnárodní korporace. Úmluva by tak mohla ochránit občany před porušováním lidských práv ze strany korporací a vydat spravedlnosti pachatele takového jednání.

Svým zacílením by mohla mít připravovaná úmluva skutečný význam pro komunity zasažené negativními dopady aktivit velkého byznysu. Stovky organizací a sociálních hnutí už nyní pomáhají s tvorbou obsahu úmluvy.

Evropská unie toto nadšení bohužel nesdílí a jednání doposud bojkotovala. Ať už jde o obchodní dohody, jakými jsou CETA nebo TTIP, jež umožňují podnikům žalovat jednotlivé vlády, nebo využívání projektů zahraniční pomoci jako investičních příležitostí – EU má ve zvyku korporacím, které působí na jejím území, zajišťovat zvláštní zacházení.

Napomozte obhajobě lidských práv a dosažení spravedlnosti pro oběti neférových korporátních praktik. Řekněte představitelům EU, že potřebujeme závaznou úmluvu pro oblast byznysu a lidských práv!

Text petice:

Vážený pane předsedo Jean-Claude Junckere,

jsem velmi znepokojený/á neúčastí Evropské unie a jejích členských států při vyjednávání o Úmluvě OSN o nadnárodních korporacích a dalších podnicích s ohledem na dodržování lidských práv. Pokud by byla úmluva přijata, měli bychom historickou příležitost ke zjednání spravedlnosti. Lidé po celém světě, kteří trpí kvůli bezohledným nadnárodním korporacím, by tak měli konečně možnost pohnat je k odpovědnosti.

Stydím se za to, že EU ohrožuje celý proces, protože se odmítá rozhovorů účastnit. Připojuji se tímto k občanům z celé Evropské unie s požadavkem, aby naše vlády podpořily vznik úmluvy OSN a v dobré víře se v říjnu 2016 v Ženevě připojily k rozhovorům o charakteru, obsahu a rozsahu úmluvy.

Požadujeme, aby státy při rozhovorech o základních aspektech úmluvy vzaly v úvahu následující body:

  1. Úmluva musí zavést vymahatelnou legislativu, která umožní předcházet porušování lidských práv, ukončí stávající beztrestnost jednání korporací a bude po nich vyžadovat nápravu závažných zásahů do lidských práv ve všech zemích, kde působí.
  2. Úmluva musí umožnit občanům, kteří se domáhají nároku vůči jakémukoliv podniku, aby se jim dostalo spravedlnosti nejen ve své domovské zemi, ale také v dalších státech, pod jejichž pravomoc dotyčný podnik spadá.
  1. Úmluva musí obsahovat ustanovení, která budou od států vyžadovat respektování, ochranu a podporu lidských práv, zajištění spravedlnosti pro zasažené komunity a podporu činnosti ochránců lidských práv a whistleblowerů.

Petici můžete podpořit zde.