Pět nápadů pro lepší svět a okolí: ProAction Café

ProAction Café je metoda, v rámci níž si navzájem pomáháme posunout své nápady ke konkrétním projektům, které mají potenciál podpořit komunitní život či podpořit lidi v obtížných situacích u nás či ve světě nebo jsou prospěšné společnosti či životnímu prostředí.

ProAction Café proběhne 6. 10. od 18:00 ve Skautském institutu v Praze. Událost na facebooku najdete tady. Guestlist pak zde.

A jaké nápady budeme společně rozvíjet?

JSEM TADY!

Tibor Skalka: „Cílem projektu ‘Jsem tady!’ je podpora otevřenosti, vzájemné vnímavosti a oživení veřejného prostoru. Prostřednictvím vhodné propagace bych chtěl zavést zvyk, že kdo se rozhodne mít na oblečení zelený symbol (př. placku, špendlík), dává ostatním najevo, že je ochoten si s nimi tady a teď povídat, diskutovat či jim naslouchat. Projekt ‘Jsem tady!’  by byl ideálně první akcí z cyklu ‘Rekonstrukce hodnot’, jehož smyslem by bylo pozitivní působení na hodnotovou obrodu české společnosti.“

Můžeme pomoci s kritickým pohledem na projekt, s diskuzí nad jeho účelem, propagací, nebo s tím jak nejlépe vytvořit tým.

STUDENTSKÉ HNUTÍ ZA SOLIDARITU

Layla Bartheldi: „V rámci Studentského hnutí se pokoušíme vytvářet prostor pro diskuzi nad aktuálními otázkami. Naším primárním tématem je nyní migrace, ale do budoucna se nebráníme rozšíření o další témata. Současně bychom chtěli být platformou, která spojuje studenty nejrůznějších oborů a pomáhá mladým lidem se aktivizovat.“

Můžeme pomoci s vyjasněním vize spolku, návazné propagace a mediální práce.

STÁŽE VE SKAUTSKÉM INSTITUTU

Šípek – Miloš Říha: „Skautské hnutí disponuje obrovskou silou dobrovolníků. Skautský institut vytváří platformu, kde se mohou mladí lidé dále rovíjet. Vypsali jsme možnost stáží a přihlásilo se nám 15 zájemců. Vnímáme v tom velký potenciál.

Pomůžeme hledat jak agendu stáží nastavit, aby stážisty inspirovala a Skautský institut posunula na cestě za vizí.

KULTURA V PAMĚTI NÁRODA

Eliška Černá: „Cílem je zaznamenávat životopis významných žijících lidí (např. M. Mládková, M.Kubišová, E. Jiřičná, Z. Svěrák…) , kteří se zasadili o českou kulturu formou autentické výpovědi pamětníka…a následně nahrané paměti zpřístupnit jak pro veřejnost tak pro badatele.

Můžeme pomoci s doladěním projektu, jak ho komunikovat a zapojit do Post-bellum, nebo jak ho realizovat samostatně.

VIABILITYNet3.0.

Petra Nová: „Program pro aktivní lidi v místních komunitách ve Střední a Východní Evropě, který funguje v Nadaci Via poslední tři roky. Aktuálně končí a přemýšlíme co v něm do budoucna změnit, jak ho komunikovat směrem ven.

Společně mu pomůžeme s nastavením jednoduché a efektivní komunikace navenek a se zpětnou vazbou.

A možná ještě něco dalšího 🙂