Personální a další změny v NaZemi

Za 13 let existence NaZemi u nás pracovalo mnoho skvělých lidí. Jedním z nich je i Tomáš Bílý, který zde byl téměř od samého počátku fungování organizace a pomáhal zakládat naši pražskou pobočku. Před více než dvěma lety přesídlil do brněnské centrály a stal se ředitelem NaZemi. Za jeho působení jsme prošli celou řadou změn. Týkají se mimo jiné vnitřního fungování organizace, kde došlo k posunu směrem spíše k horizontálnímu a výrazně participativnímu fungování.

Tomáš se nyní po 10 letech rozhodl od letošního září z organizace odejít. NaZemi však samozřejmě žije a bude fungovat i nadále. Nově si řídící kompetence mezi sebe rozdělí Petra Frühbauerová (v NaZemi působí více než čtyři roky) – bude mít na starosti personální agendu a formální zastupování organizace na venek – a Bety Karolyiová jako finanční ředitelka. Na mateřskou dovolenou odchází naše expertka na pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu Anna Lazorová. S NaZemi však zůstane ve spojení i nadále, a to jako členka Kontrolní komise spolku. Její agendu přebere kolega Petr Mareš a z rodičovské dovolené se vracející Míša Rychtecká. Od letošního roku u nás také nově pracuje Pavla Vyhnánková, a to jako vedoucí projektu Skauti na Zemi, a Kristýna Břečková jako vedoucí Obchodu NaZemi.

Od října nás tedy bude ve spolku NaZemi a v Obchodě NaZemi pracovat celkem 13, z toho na částečné úvazky čtyři lidé. Kromě toho spolupracujeme s více jak 60 dobrovolníky, bez nichž by naše práce nebyla možná (děkujeme!). Aktuální složení našeho týmu najdete v kontaktech zde.

Vedle personálních změn bychom vás také rádi informovali o změnách organizačně-technických. Na letošním červnovém generálním shromáždění byla odhlasována změna formy organizace z občanského sdružení na zapsaný spolek, tak abychom dostáli zákonným požadavkům. Funkce Rady sdružení přestala být definována jako výkonná a změnila se na dozorčí. Nyní nově nese název Kontrolní komise. Do ní byli zvoleni Anna Lazorová (předsedkyně komise), Míša Rychtecká a Pavel Malíř Chmelař. Předsedkyní spolku, a tedy vedle ředitelky druhou statutární zástupkyní, byla zvolena Eva Malířová. Volba (stejně jako volba ředitelů/ek) probíhá v rámci tzv. Členské schůze (tvoří ji všichni členové spolku). Pro větší flexibilitu hlasování mohou nyní členové v rámci Členské schůze v méně závažných záležitostech hlasovat per rollam, tedy prostředky komunikace na dálku (například e-mail a další formy elektronické komunikace).

Stanovy spolku NaZemi si můžete stáhnout zde.