Otevíráme přihlášky do druhého ročníku Nerůstové akademie

Řešení sociálně-ekologických krizí v rámci růstového kapitalismu nejsou dostatečná ani spravedlivá, proto potřebujeme hlubokou proměnu našeho ekonomického systému, ale i naší kultury. Otevíráme druhý ročník Nerůstové akademie – půlročního vzdělávacího programu o systémové změně, který kombinuje prvky teorie a praxe, vnitřní a vnější transformace, imaginativních vizí a pragmatických řešení.

Z čeho se skládá studium?

  1. Účast na dvou víkendových, čtyřech jednodenních a třech online setkáních.
  2. Příprava na jednotlivá setkání v rozmezí 3–6 hodin: čtení textů, poslouchání podcastů, diskuze ve čtecí skupině.
  3. Praktický a vámi navržený mini-projekt na aplikaci nerůstu do vaší praxe či jeho šíření (strategie začlenění nerůstu do vlastní práce, popularizační článek na vybrané téma, přednáška pro veřejnost či organizaci, a jiné dle potřeb účastnictva).
  4. Dvě setkání s mentorkou či mentorem, se kterou budete diskutovat příležitosti a překážky v aplikaci nerůstu ve vašem kontextu.

Více informací o programu s konkrétními daty fyzických setkání najdete v Příručce s přihlašovacími informacemi.

Pro koho je Nerůstová akademie určená

Program je určen pro lidi z praxe, kteří mají zkušenost s prací na environmentálních, sociálních, politických nebo ekonomických změnách a chtějí společně zkoumat nové transformativní přístupy, ale v rámci každodenních činností nenachází čas na hlubší reflexi kořenů dnešních problémů, či na vzdělávání se o nově se vynořujících alternativách.

Hledáme vzdělavatele, političky, aktivisty, odborářky, podnikatele, novinářky, umělce a designérky, lidi z občanského sektoru, či kohokoliv jiného s chutí se vzdělávat do hloubky, aby mohl*a přispívat k hluboké transformaci naší společnosti. Naším cílem je vytvořit různorodou skupinu 20 lidí a učící se komunitu, pro kterou bude vzájemné učení obohacující.

Přihlašování

Přihlašovací formulář můžete závazně vyplnit do neděle 31. 3. Vzhledem k tomu, že odpovědi ve formuláři budou sloužit jako hlavní podklad pro výběr účastníků a účastnic, věnujte jeho vyplňování adekvátní péči.

O výsledcích vás budeme informovat emailem do 5. 4. (do té doby si prosím držte termíny rezervované). V případě velkého množství přihlášených je možné, že si s vámi domluvíme půlhodinový online rozhovor.

Pokud je ve vaší instituci, organizaci či kolektivu někdo další, koho nerůst zajímá, je možné se přihlásit i ve dvou.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit na nerust@nazemi.cz.

Činnost pracovního týmu nerůstu v organizaci NaZemi je financována primárně pravidelnými dary od podporovatelstva. Pokud Vám tato práce dává smysl, zvažte prosím podporu nerůstových činností.

Projekt se realizuje díky finanční podpoře Nadace Rosy Luxemburgové.