Otevíráme kurz Svět po skautech

Zakladatel skautského hnutí Robert Baden Powel, požádal ve svém poselství skauty, ať se pokusíme zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Kdo jiný má k hodnotám a cílům globálního vzdělávání blíž než skauti? My v NaZemi tak konečně splácíme dluh skautskému hnutí, z něhož někteří z nás vzešli. A i proto jsme nachystali kurz pro skautské vedoucí. 

Kurz vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Věnuje se tématům globálního rozvojového vzdělávání jako je konzum a odpovědná spotřeba, tolerance a xenofobie, solidarita a sociální nerovnost, zájem o veřejný prostor a lokální i globální odpovědnost za své jednání.

Chceme tak skauty, kteří vedou mladší skauty, podpořit v tom, aby dokázali s těmito tématy pracovat a zapojovat je do programu oddílu. Jedná se o témata, která jsou pro skauty důležitá a velmi blízká, ale která jsou často dost obtížně uchopitelná.

Tří víkendy a průběžná podpora skautských i neskautských konzultantů v mezičase umožní účastníkům ohmatat si přípravu skautského programu s globálním rozměrem.

Takto vytvořené a vyzkoušené programy pak budou zveřejněny pro další skauty v elektronické databázi.

 

NaZemi spolupracuje na kurzu s ARPOKem a Junákem v rámci projektu Skauti pro rozvoj, který připravila Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci.