Open space: Je změna možná? Perspektivy klimatické transformace ve vzdělávání

V organizaci NaZemi se dlouhodobě věnujeme globálnímu vzdělávání a stále se snažíme posilovat vzdělávání o tématu klimatické krize. Připravujeme proto další participativní seminář formátu Open space. Akcí navazujeme na předchozí semináře Jak mluvit o klimatické krizi a nevést k frustraci a rezignaci? a Jak vzdělávat o klimatické krizi? Letošní seminář bude zaměřen na téma klimatické transformace s podtitulem Je změna možná?

Cílem akce je především vytvořit prostor pro společné přemýšlení o vzdělávání v tématech klimatické krize a pro mezioborový dialog. Vytvořit takový prostor, ve kterém se budeme moci bavit o tom, jak chápeme klimatickou transformaci, jakou v ní mají hrát roli vzdělavatelé, školy, neziskový sektor či každý z nás osobně. Kde bude možné diskutovat o tom, na jakých hodnotách bychom chtěli, aby byla transformace založena, případně hledat cesty, jak podpořit smysluplné změny z pozice pedagoga. Kde bude možné pustit se do hlubšího přemýšlení o životě v nejistotě, nebo dokonce v něčem, co by se dalo označit za kolaps nebo rozvrat. A kde se najde místo také pro pozitivní představy o tom, jak by mohla budoucnost vypadat.

Seminář se uskuteční od čtvrtka 15. července do neděle 18. července 2021 opět v prostředí kláštera Porta coeli u Tišnova. Formát bude stejný jako loni – všichni se ocitneme v roli lektorské a účastnické zároveň, každý může přinášet podněty, témata, či otázky k diskuzi. Seminář začíná ve čtvrtek večer společným přivítáním a sesbíráním témat a pokračuje třemi dny programu do neděle 18. července. Končit budeme společným obědem. Při výběru účastníků a účastnic chceme dát přednost těm, kteří se mohou semináře účastnit po celou dobu (od čtvrtka do neděle). Přihlásit se samozřejmě můžete i pokud máte nějaké časové omezení, avšak šance, že vás vybereme je menší.

Pokud se letošního ročníku chcete zúčastnit s námi, vyplňte prosím přihlašovací formulář https://forms.gle/k42Cfo67mu9jFC4v5 do 21. května. Začátkem června vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (kapacita akce je přibližně 36 lidí).

 

Letos vybíráme na semináři účastnický poplatek v rozmezí od 800 do 2000 Kč. Celkové náklady akce se budou pohybovat kolem 100 000 Kč. Akce je dotována z Ministerstva životního prostředí, zčásti ji ale pokrýváme z vlastních zdrojů a zejména z naší dobrovolnické práce. Rádi bychom prostřednictvím účastnického poplatku pokryli nedotovanou část (cca 30 000 Kč) a pomohli financovat i naše další vzdělávací aktivity, zejm. v oblasti spolupráce se studenty a studentkami. V případě, že by i nejnižší hladina měla být bariérou v účasti, je možné zúčastnit se bez uhrazení účastnického poplatku.

Velmi stojíme o to, aby se seminář uskutečnil, v tuto chvíli se ovšem nedá říci, jak budou nastavená covidová opatření. Uvědomujeme si, že s ohledem na aktuální situaci je možné, že seminář nebude moci proběhnout nebo bude muset mít jinou podobu. O situaci a možnostech budeme průběžně informovat.

 

Seminář je financován Ministerstvem životního prostředí, z výzvy na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Pozvěte své přátele!: Událost na FB