OECD: Odpovědnost v dodavatelských řetězcích – následky tragédie Rana Plaza

Tento týden, od 25. do 27. června, proběhne v  Paříži setkání vrcholných představitelů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jedním z podstatných bodů jednání bude i odpovědnost v rámci dodavatelských řetězců se zřetelem na úsilí vlád, představitelů byznysu a nevládních organizací přispět k řešení bezpečnosti v továrnách po tragédii v komplexu Rana Plaza v bangladéšském Savaru. Mezinárodní odborové organizace a nevládní organizace u této příležitosti vyzvou představitele členských států OECD, aby podpořili oběti tragédie.

V kompenzačním fondu v rámci Rana Plaza Arrangement pro oběti tragédie stále chybí přes polovinu (23 mil. USD ze 40 mil. USD) finančních prostředků potřebných k plnému odškodnění všech zraněných a pozůstalých. S vyplácením odškodného se sice již započalo, ale pokud se nepodaří nashromáždit zbytek potřebných financí v průběhu několika příštích týdnů, celý proces kompenzací bude značně ohrožen.

Oděvní společnosti zatím přispívaly do fondu dobrovolně libovolnou částkou. Dobrovolnost se ale v této souvislosti bohužel neukázala jako natolik efektivní, aby mohla komplikovanou situaci pozůstalých vyřešit.  Zároveň hrozí, že důvěryhodný kompenzační systém, na jehož vytvoření se podílela vláda, představitelé místního i mezinárodního oděvního průmyslu, odbory a nevládní organizace, a který měl sloužit jako model pro případnou potřebu kompenzací v budoucnosti, díky neochotě oděvních značek přijmout odpovědnost selže.

Odborový poradní sbor při OECD (TUAC) společně s nevládními organizacemi sdruženými v rámci OECD Watch, které mimo jiné monitorují dodržování Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, hodlá proto nyní při příležitosti pařížského setkání zaměřeného na odpovědnost vyzvat jeho účastníky k urychlenému řešení nepříznivé situace.

Některé požadavky jsou směřované přímo na samotné představitele členských zemí. Ti by například měli apelovat na oděvní společnosti, které ještě nepřispěly do fondu, aby tak neprodleně učinily. Dále pak vyzvat oděvní společnosti, které již přispěly, aby výrazně tyto příspěvky navýšily, úměrně svým možnostem (na základě proporcionality). A v neposlední řadě i vyzvat všechny oděvní společnosti, aby podepsaly závaznou dohodu Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, ke které se zatím připojilo přes 170 společností. Protože jde o velice naléhavou situaci, měli by se představitelé členských zemí k těmto požadavkům přihlásit veřejně a nadále pak informovat o probíhajících jednáních s oděvními společnostmi.

 

Další informace: