Odhalujte s námi hloubky globálního vzdělávání

Inspirujte se naším novým materiálem Objevuj svět globálního vzdělávání a odhalte poklady, které pramení ve společném objevování, aktivním zapojování, v prosazování vlastního vlivu, ohleduplné diskusi nebo nalézání nečekaných souvislostí.

Globální vzdělávání nám pomáhá orientovat se v propojeném a měnícím se světě. Můžeme pak lépe porozumět našim vztahům k ostatním lidem a místům ve světě. Globální vzdělávání přispívá k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech. 

Na začátku cesty většinou objevíte jednotlivá globální témata jakými jsou například klimatická změna, chudoba, migrace, dětská práce nebo pracovní podmínky. Avšak ještě důležitější než CO se snažíme mladé lidi učit, je to, JAK to učíme. Proto jsou nedílnou součástí globálního vzdělávání i principy a hodnoty, na kterých vzdělávání stojí. Díky jim jsou lidé více schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

 Globální vzdělávání funguje jako celek, právě jako takový  přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí ve světě a usnadňuje porozumění jednotlivým procesům, které je ovlivňují. V materiálu ke každému globálnímu tématu i principu najdete užitečné tipy, které můžete přidávat do výuky. Zkuste třeba prozkoumat fungování globální ekonomiky pomocí komiksu nebo řešit konflikty nenásilnou komunikací. 

Materiál si můžete stáhnout zde.

Zaujalo vás globální vzdělávání?: Podívejte se, co v této oblasti děláme v NaZemi!