Od února startujeme podpůrnou skupinu pro pedagogy a pedagožky

Učíte? Hledáte cesty jak na to, aby čas strávený ve škole dával smysl jak vám tak studentům? Řešíte jak a k čemu studenty vést, aby jim to v budoucnosti bylo užitečné? Chcete vaše zkušenosti, pochybnosti a otázky sdílet s ostatními a hledat společně odpovědi? Jsou pro vás důležitá aktuální celospolečenská témata a chcete je ve výuce reflektovat? 

V NaZemi se věnujeme globálnímu vzdělávání, přístupům rozvíjejícím kritické myšlení, práci s kontroverzními tématy a dalším pedagogickým otázkám. Vedeme kurzy a vytváříme různé metodiky. Rovnocenně důležité je ale pro nás také vytvářet prostor pro setkávání a sdílení zkušeností, učení se z našich zkušeností a čerpání z kolektivní moudrosti skupiny.

V českých školách je sdílení mezi pedagogy věnováno minimum času, chceme proto tento nedostatek alespoň částečně suplovat vytvořením podpůrné skupiny, která se bude jednou měsíčně u čaje nebo kávy scházet nad tématy, které budou účastníci a účastnice sami přinášet. Preferujeme pravidelnou účast, aby bylo možné budovat ve skupině důvěru a držet kontinuitu, zároveň není podmínkou příslib účasti na všech setkáních.

Termíny: středy 12. 2., 4. 3., 25. 3., 22. 4., 20. 5. vždy od 17:00 do 19:00.

Místo konání: Centrum Syřiště – NaZemi, Kounicova 42, Brno (1. patro). Příspěvek: za účast ve skupině není stanovena pevná cena, v průběhu každého setkání bude možné přispět dobrovolným příspěvkem.

Přihlášky: závaznou zájem o účast ve skupině potvrďte vyplněním jednoduchého formuláře.

Prostor pro sdílení a diskuzi ve skupině budou vytvářet Kristýna Hrubanová a Eliška Hanzlová z NaZemi. V případě dotazů se ozývejte Kristýně Hrubanové na kristyna.hrubanova@nazemi.cz nebo 777 110 434.