Nesplněné sliby společnosti H&M

Společně s Clean Clothes Campaing a dalšími organizacemi, které hájí důstojné pracovní podmínky v dodavatelských řetězcích, jsme spustili kampaň s názvem H&M Broken Promises. Spotřebitelé se tak mohou připojit k výzvě, jež apeluje na oděvní společnost, aby splnila sliby, k nimž se zavázala podepsáním bangladéšské dohody o bezpečnosti.

Společnost H&M, která čelí narůstající kritice v souvislosti s pracovními podmínkami v dodavatelských továrnách, představila ve čtvrtek 7. dubna v pařížském Louvru novou kolekci pod názvem „Conscious Exclusive Collection“. Jedná se o jednu z aktivit, kterou se společnost sama staví do role tzv. udržitelné etické značky. Další aktivitou v podobném duchu je například „World Recycle Week“ (od 18. do 24. dubna), na jehož propagaci spolupracovala známá popová zpěvačka M.I.A.

 

V týdnu před třetím výročím tragédie v továrním komplexu Rana Plaza na předměstí bangladéšské Dháky, kde zahynulo 1 134 dělnic a dělníků, se společnost H&M bude soustředit na recyklaci a její pozitivní dopady. Bohužel ale s největší pravděpodobností nesdělí veřejnosti, že neplní svoje sliby, ke kterým se zavázala podepsáním bangladéšské dohody o bezpečnosti.

 

V minulém týdnu vyšla zpráva, která reflektuje vývoj související s nutným odstraněním technických závad v továrnách 32 strategických dodavatelů společnosti H&M v Bangladéši. Ze zprávy je patrné, že většina závažných problémů nebyla téměř po třech letech odstraněna. Dělníci a dělnice tak stále čelí značným rizikům, což dokládá i únorový požár v jedné z dodavatelských továren společnosti.

 

Kampaň nevládních organizací vyvrcholí po 24. dubnu, kdy budou po celé Evropě probíhat veřejné happeningy a on-line aktivity upozorňující na nečinnost společnosti H&M. Hlavním požadavkem kampaně je okamžité odstranění všech technických závad v jejích dodavatelských továrnách.

 

K výzvě adresované společnosti H&M se můžete připojit i vy. Jednou z možností je například zaslání dopisu s výzvou generálnímu řediteli Karlu-Johanu Perssonovi.