Jak fungujeme

V NaZemi hledáme cesty pro takové fungování,

  • ve kterém je nám dobře, umožňuje nám růst, učit se a měnit svět kolem nás,
  • které umožní zapojení každého, kdo chce přispět, a to s ohledem na jeho kapacity,
  • kde jsou naplňovány naše potřeby, namísto toho, aby docházelo k jejich ohrožování,
  • ve kterém není uplatňována moc jedněch nad druhými, ale moc společná,
  • které nám umožní pružně reagovat na měnící se svět kolem a hledat nejlepší cesty k naplňování našich cílů.

Naše fungování stavíme na principech sebeřízení.

…a ano, nemáme šéfa!

partneři | donoři