Nabídka seminářů pro rok 2019/2020

I v letošním roce vypisujeme sérii jednodenních seminářů, workshopů či tréninkových setkání. Jejich program umožní trénovat a rozvíjet dovednosti potřebné pro vedení konstruktivní diskuze nebo pro otvírání kontroverzních témat ve škole či v jiných skupinách. Jiné jsou tematicky zaměřené a vyplývají z našich aktuálních vzdělávacích aktivit, typicky semináře věnující se formativnímu hodnocení či nenásilnému řešení konfliktů, které letos pilotujeme (a i proto druhý jmenovaný nabízíme zdarma). Nabídka je určena všem, kteří se chtějí v daných oblastech rozvíjet či se s našimi semináři poprvé seznámit (Úvod do kritického myšlení). Přehled otevřených seminářů najdete níže, přihlašování je již spuštěno.

Vedení diskuzí 1, tréninkové setkání
9. 10. 2019 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Přihlašování zde do 26. 9. 2019 | akreditováno MŠMT

Záměrem tréninkového setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících.
Na setkání nahlédneme na kvality diskuze z hlediska obsahu i procesu. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce jakými zásahy a metodami může facilitátor či facilitátorka kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro nácvik dovedností a vyzkoušení diskuzních metod.
Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe. Navazující setkání se věnuje dalšímu tréninku dovedností facilitátora diskuze.

Vedení diskuzí 2, tréninkové setkání
29. 10. 2019 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Přihlašování zde do 10. 10. 2019 | akreditováno MŠMT

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce s obsahem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně. Kromě posílení dovedností si účastníci a účastnice odnesou inspirace pro dílčí diskuzní metody.
Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí a absolvovali tréninkové setkání Vedení diskuzí 1 (příp. po předchozí domluvě).

Konflikt jako příležitost k učení
7. a 29. 1. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin
Zdarma (podmínkou účast na obou setkáních a domácí přípravy)
Přihlašování zde do 9. 12. 2019 | kapacita 14-18 lidí

Záměrem programu je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.
Zajímájí nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální. Při zkoumání osobní roviny konfliktu osaháme vlastní vztah ke konfliktům, kterých jsme přímo účastni nebo které probíhají okolo nás, v rodině či ve škole. Zmapujeme, jak podporovat prostředí nenásilného řešení konfliktu v naší škole či skupině, se kterou pracujeme. Téma společenských konfliktů nás přivede k zasahování, práci s postoji a názory a k tréninku dovedností vedení konstruktivní diskuze. V tématu ozbrojených konfliktů budeme hledat cesty, jak pracovat s nejistotou pramenící z přehlcenosti a rozporuplnosti přicházejících informací o současných konfliktech a přesto se nevzdávat záměru je jako důležité téma dneška s dětmi a mladými lidmi otevírat.
Program je postaven na dva dny, ve kterých se kombinují teoretické vstupy se zážitkovou formou. Součástí je domácí příprava v rozsahu 2-3 hodiny. Program je určen pro pedagogy a pedagožky, kteří pracují s dětmi či mladými lidmi ve formálním nebo neformálním vzdělávání, případně studenty a studentky pedagogických oborů.

Formativní hodnocení – jak začít?
3. 3. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 800 Kč (zlevněná 1 300 Kč*, solidární 2 200 Kč**)
Přihlašování zde do 11. 2. 2020

Formativní hodnocení je hodnocení, které podporuje v dalším učení. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící se zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení. Je to hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. V rámci jednodenního semináře si představíme jednotlivé složky takového hodnocení a procvičíme si jeho formulaci.
Seminář je určen pro pedagožky a pedagogy, kteří přemýšlí o smyslu a dopadu hodnocení na své svěřence a chce se inspirovat, jak s formativním hodnocením postupně začít.

 

Práce s kontroverzními tématy
19. 3. 2020 jaro/léto 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí
Cena: 1 800 Kč (zlevněná 1 300 Kč*, solidární 2 200 Kč**)
Přihlašování zde. | akreditováno MŠMT

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu. Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout, někdy je těžké je předvídat, nicméně je možné se na práci s nimi připravit. Workshop bude prvním krokem a ukázkou takové přípravy. Společně se pokusíme hledat odpovědi na otázky: Jak pracovat s vlastním postojem ve výuce kontroverzních témat? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů?
Seminář je určen pro účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech setkávají s kontroverzními tématy a hledají cesty, jak bezpečně otvírat diskuzi o nich.

 

Vedení reflexí, tréninkové setkání
31. 3. 2020 jaro/léto 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Přihlašování zde. | akreditováno MŠMT

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání.
Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika), strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi) a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Na setkání budeme vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost si vedení reflexe aktivně vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od ostatních zúčastněných i lektorek.
Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice se základními znalostmi o významu a struktuře reflexe (např. v rozsahu, který nabízíme na kratších i delších kurzech Kritického myšlení). Není nutná aktivní pedagogická praxe, ačkoli je výhodou.

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy
13. 5. 2020 jaro/léto 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Přihlašování zde. | akreditace MŠMT

Záměrem semináře je nabídnout ochutnávku přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata. Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si představíme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v lekcích použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.
Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagožky, ale i kohokoli dalšího, kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem.

 

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.