Módní značky neplní své závazky. Miliony dělnic a dělníků jsou bez příjmu

Dělnice a dělníci v oděvním průmyslu patří v současné situaci mezi nejohroženější skupiny pracujících. Jedná se přibližně o 50 milionů lidí, zejména v nízkopříjmových zemích. Vyplývá to z průzkumu americké organizace The workers rights consortium.

V důsledku nouzových stavů a zavřených obchodů odběratelé zrušili téměř polovině dodavatelů zakázky ve chvíli, kdy už byly hotové a připravené k odeslání. Více než 70 % odběratelů odmítlo továrnám zaplatit za použitý materiál a přes 90 % odběratelů neuhradilo náklady na zpracování materiálu, přestože podle platných smluv by i za tyto zakázky měly oděvní firmy zaplatit. Z průzkumu vyplývá, že 60 % továren kvůli tomu muselo zastavit výrobu. Praxe je i za normálních okolností taková, že za zakázky odběratelé platí až dva či tři měsíce po jejich doručení. V tuto chvíli navíc někteří uplatňují tzv. „vyšší moc“ – právní skutečnost, kdy jedna ze smluvních stran nemůže dostát svým závazkům v důsledku nečekané události.

Pro dělnice a dělníky to znamená, že jsou ve většině případů propuštěni nebo posláni na nucenou dovolenou bez jakéhokoli příjmu či odstupného. Většina z nich jsou ženy a práce pro ně mnohdy znamená hlavní rodinný příjem. Protože jejich mzdy se dlouhodobě pohybují na hranici chudoby, nemají šanci si na období krize našetřit. I vlastníci továren operují s velmi nízkými maržemi a nemají rezervy. Dělnice a dělníci, kteří o práci nepřijdou, budou muset pracovat i přes zdravotní rizika – továrny totiž mnohdy nedodržují bezpečnostní opatření.

Některé vlády v zemích, kde se oděvy vyrábějí, mají mechanismy sociálního zabezpečení pro dobu krize, avšak často je tato povinnost převedena na zaměstnavatele a vynucovací mechanismy jsou slabé. Spousta dělnic a dělníků navíc formálně není v zaměstnaneckém poměru, takže se na ně žádná ochrana nevztahuje. Dodavatelské řetězce jsou globalizované, ale sociální ochrana bohužel ne. Módní značky by tedy měly převzít část odpovědnosti za řešení krize a situace, do které jsou desítky milionů lidí uvrženy. 

Koronavirová pandemie je ten pravý čas na přehodnocení celého modelu dodavatelských řetězců, který je založen na obrovské nerovnováze mezi dodavateli (oděvními továrnami) a nákupčími (módními značkami). Vzhledem k extrémně nízkým cenám, které nákupčí dodavatelům vyplácejí, nemohou dodavatelé reflektovat potřeby a důstojný život svých zaměstnanců. 

Zdroj: https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf