Módní značka Zara je opět spojována s porušováním zaměstnaneckých práv v Brazílii

Aktuální zjištění brazilského inspektorátu práce dokládá řadu závažných porušení pracovních práv v dodavatelském řetězci Zary, která v současnosti do značné míry určuje podobu a tempo „fast fashion“. Rozsáhlá výzkumná zpráva „Od morální odpovědnosti k právní závaznosti“, která byla zveřejněna 9. května nizozemskou organizací SOMO a brazilskou organizací Repórter Brasil poukazuje na skutečnost, že obchodní strategie Zary v Brazílii se v podstatě vylučuje s možností zajistit produkci oblečení v důstojných podmínkách.

Brazilský inspektorát práce odhalil již v roce 2011 pochybení související s dodržováním lidských práv v dodavatelských továrnách značky Zara, které byly přirovnány k „modernímu otroctví“.  Inspekce poukázaly celkem na 48 různých pochybení. Například v subdodavatelských továrnách v San Paolo byli dělníci z řad migrantů nuceni pracovat 16 hodin denně, přičemž je jejich zaměstnavatelé omezovali i ve svobodě pohybu. Z vyjádření inspektorů a z dalšího vývoje kauzy vyplývá, že Zara, která je součástí největší evropské oděvní společností Inditex, přímo ovlivňuje podobu dodavatelského řetězce a proto by také měla být právně odpovědná za situaci dělníků.

Zara byla pokutována a také ji hrozilo, že se dostane na tzv. brazilskou „černou listinu“. To je veřejný registr podnikatelů, kterým bylo dokázáno zaměstnávání v podmínkách velmi blízkých otrocké práci. Přestože například Mezinárodní organizace práce považuje zmíněný seznam za příklad dobré praxe, který může významně přispět k omezení nucené práce v mezinárodním měřítku, zástupci Zary jej ve snaze zamezit sankcím soudně napadli jako protiústavní. 

Zara se ale po skandálu zavázala, že zajistí nápravu jak v případě dodavatelů tak i subdodavatelů. Přestože ale například změnila vlastní strategii CSR (společenské odpovědnosti firem) v souvislosti s dodavatelským řetězcem a značně posílila interní kontroly podmínek výroby, aktuální šetření inspektorátu práce u 67 dodavatelů přináší nesčetně důkazů, že Zara není schopna splnit vlastní sliby.

Organizace SOMO a Repórter Brasil na příkladu jednání Zary v Brazílii ukazují, že dobrovolná a tolik prosazovaná CSR není mnohdy efektivní a nevede k reálnému zlepšení situace. Zmíněné organizace zároveň nabízí možnosti, jak lze špatné pracovní podmínky skutečně řešit.

 

Podrobné informace:

From moral responsibility to legal liability?