Mezinárodní petici za důstojnou mzdu podepsalo již přes 50 000 lidí

Od spuštění kampaně Za důstojnou mzdu pro pracující v oděvním průmyslu, kterou koordinuje organizace Clean Clothes Campaign podepsalo související petici přes 50 000 lidí, přičemž další podpisy stále přibývají.

 Velice děkujeme všem, kteří vyjádřili solidaritu s pracujícími v zemích globálního Jihu a svým podpisem přispěli k takovému úspěchu. Zároveň bychom rádi vyzvali naše příznivce, kteří petici ještě nepodepsali, aby tak učinili. Záleží i na vás, zda se světové značky k tématu důstojné mzdy postaví odpovědně.

K petici za důstojnou mzdu se můžete připojit zde.

Co je to living wage (důstojná mzda)
Důstojná mzda (living wage) je příjem za běžnou pracovní dobu (max. 48 hodin za týden), který poskytne pracujícím a jejich rodinám dostatek finančních prostředků potřebných k naplnění základních životních potřeb a umožní jim žít důstojným životem.

Kampaň Za důstojnou mzdu požaduje, aby:

  • Oděvní značky a společnosti přijaly odpovědnost a podnikly konkrétní kroky, které zajistí vyplácení důstojné mzdy pracujícím v rámci jejich dodavatelských řetězců.
  • Národní vlády v zemích, kde se oděvy vyrábějí, stanovily minimální mzdu na úrovni mzdy důstojné.
  • Evropské vlády zavedly předpisy zajišťující, že oděvní společnosti budou odpovědné za dopady na životy pracujících v jejich dodavatelských řetězcích, což zahrnuje i dodržování práva na důstojnou mzdu.