Akce zrušena! Kopec práce: Pozvánka na otevřený prostor

V NaZemi se dlouhodobě věnujeme tématu důstojné a smysluplné práce: přinášíme zprávy o pracovních podmínkách u nás i ve světě, sledujeme proměny práce v souvislosti s vývojem technologií a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku a snažíme se formulovat jiné pojetí práce ve společnosti, která narazila na limity svého fungování zaměřeného na výkon.

Změnu přístupu k práci vidíme jako největší výzvu, kterou před nás staví mnohočetná společenská a environmentální krize, okolo které už drahnou chvíli přešlapujeme. Klademe si otázku, jak by měla práce v budoucnu vypadat, aby byla přínosem pro komunity i planetu spíš než nutností k přežití a jak má její proměna proběhnout, aby nevytvořila další třídu poražených a strádajících.

Potěší nás, když téma prozkoumáte s námi a přispějete svými poznatky, podněty a otázkami. V termínu 28. až 30. září proběhne na Kaprálově mlýně (Ochoz u Brna) participativní seminář ve formátu Open Space, jehož cílem je vytvořit inspirativní prostředí a umožnit seznámení, společné přemýšlení a diskutování lidem, které zajímá otázka budoucnosti práce. Chceme vytvořit otevřený prostor pro mezioborový dialog, který by mohl přinést podněty pro celospolečenskou diskuzi a pro další kroky směrem k důstojné a smysluplné práci. Formát Open Space nabízí participativní zapojení všech – stírá rozdíl mezi provázejícími a zúčastněnými, každý přináší podněty pro diskuzi, otázky, které ho v souvislosti s tématy nejvíce svědí. Program vzniká za pomoci facilitace organicky až na místě tak, aby co nejvíce vycházel z potřeb zúčastněných. Umožňuje vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro prolnutí myšlenek a přístupů, propojení lidí, kteří se o téma zajímají z rozmanitých a odlišných úhlů pohledu a rozdílně do hloubky.

Pokud se chcete zúčastnit diskuzí o práci s námi, vyplňte prosím přihlašovací formulář – kapacita semináře je omezena (na 30 lidí). Nejzazší termín pro registraci je pátek 9. září 2022. Seminář je zproštěn účastnického poplatku. Pokud byste věděli o někom, kdo by neměl na Open Space o práci chybět, neváhejte pozvánku poslat dál!

Na jaké otázky můžeme společně hledat odpovědi…
Jaká práce má smysl? Jak hodnotit přínos práce? Jak do přístupu k práci vnést hlubší vztah a ohled k přírodě a společnosti? Práce a zelený růst – je možné stavět na vzorcích, které nás dostaly do současné situace? Jestliže ne, na jakých principech má stát pojetí práce, které k růstu nesměřuje? Jak se pojetí práce podílelo na vývoji směřujícímu ke společenskému a environmentálnímu kolapsu? Jaké příležitosti přináší automatizace pro jiné pojetí práce? Kdo a proč bude dělat to, co nikdo nechce dělat? Vzdělávání, jazyk, regulace – kde a jak začít s proměnou přístupu? Péče a její komodifikace – jak se při ocenění péče vyhnout “starým” vzorcům? Jak bezbolestně opustit vzorec práce rovná se nutnost pro přežití? Jak se musí proměnit podmínky, ve kterých je práce vykonávána?

Otevřený prostor zajišťuje pracovní skupina Důstojné práce v organizaci NaZemi
kontakt: dustojnaprace@nazemi.cz nebo martin.cech@nazemi.cz

Akce se uskuteční v rámci projektu Když práce nešlechtí, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.