Konference Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Chcete přispět k diskuzi o tom, jaké vzdělávací strategie mohou rozvíjet odpovědné chování k lidem a přírodě? Jak překonávat bariéry, které brání tomu takové strategie využívat? Přihlaste se na konferenci, která proběhne v září v Hradci Králové. Přihlásit můžete také vlastní příspěvek k tématu.
 
 
Odpovědné chování k přírodě a lidem je takové chování, při němž člověk samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá rozhodnutí, usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života na místní i globální úrovni.
 
Vzdělávání zaměřené na odpovědné jednání k přírodě a lidem pomáhá žákům stát se aktivními občany. Cílem konference je pojmenovat účinné výukové strategie, které rozvíjí odpovědné jednání, a navrhnout způsoby, jak překonat bariéry bránící jejich zapojení do vzdělávání. Konference se chce proto otevřít fóru klíčových aktérů – odborníků a zástupců institucí, které ovlivňují obsah a kvalitu vzdělávání. Věříme, že jedině v plénu aktérů ze všech oblastí vzdělávacího systému se podaří najít účinná řešení pro potřebné změny.
 
Konference se bude konat ve středu 18. září 2019 od 9.30 do 18.30 hod na Univerzitě Hradec Králové. Program bude obsahovat odbornou dopolední část, na kterou naváže volněji strukturované odpoledne, které umožní aktivní zapojení všech účastníků. Více o konferenci, programu a způsobu přihlášení najdete zde. Termín pro přihlašování příspěvků je 31. července, pro účast je nutné se registrovat do 1. září. Konference je zdarma.
 
Zveme vás tedy k účasti na konferenci, která je vhodná pro aktéry a aktérky ve vzdělávání, odborníky a odbornice, zástupkyně a zástupce institucí/organizací, kteří ovlivňují obsah a kvalitu.
 
Info ke konferenci získáte zde.
 
Kontaktní osoba: Jiří Vorlíček, E: jiri.vorlicek(at)lipka.cz, T: 543 420 820, 736 473 730
 
Konference je vyvrcholením projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. Projekt poslední tři roky intenzivně zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků.