Zástupci z devíti zemí se budou v Brně zabývat provázaností rozvojových politik

Uvažovali jste někdy nad tím, že některé projekty zaměřené na ochranu životního prostředí mohou omezovat ty nejchudší lidi na planetě? A naopak, že rozvojová spolupráce může být někdy nešetrná k přírodě? Nestává se to často, ale záměrem organizací prosazujících udržitelnost je, aby se takové situace nestávaly vůbec.

Od pondělí 6. listopadu do 9. listopadu 2017 brněnský Impact HUB hostí partnery námi právě zahájeného projektu, který je zaměřený na provázanost politik spojených s udržitelným rozvojem. Tříletý projekt vedený NaZemi se zabývá koherencí politických kroků zaměřených na důstojnou práci, vymýcení chudoby, udržitelnou výrobu či spotřebu zboží a klimatickou změnu. Projekt Coherent Europe for Sustainable Development podpořila Evropská unie. Během projektu bude zmapovaná situace ve většině zemí EU13 a v rámci dlouhodobých workshopů budou navržené legislativní změny přispívající k účinnějšímu dosahování Cílů udržitelného rozvoje vyhlášených Organizací spojených národů.